tirsdag 14. juni 2016

Step by Step - Paper Gift Bags

God Morgen Alle Sammen

Har dere som meg fått en fancy papir pose med karameller, kaffe eller drops i julegave eller bare som en hyggelig overraskelse fra en venninne og lurt på hvordan denne posen er blitt laget. Ja, jeg har fått en slik pose og jeg har lenge lurt på hvordan jeg kan lage den. Så jeg snittet den opp, gjorde den om til cm og prøvde meg litt frem.

Jeg har hat to prosjekter i bloggen min i det siste, der jeg har laget papirposer, ved hjelp av en mal jeg har laget selv. Etter at noen spurte meg om jeg kunne legge ut steg for steg forklaringen, lagde jeg ett sett med romantiske poser for å lage forklaringen.


 Do you like me, got a fancy paper bag of toffees, coffee or candy for Christmas or just as a pleasant surprise from a friend and wondered how is this bag made. Yes, I've had such a bag and I have long wondered how I could make it. So I cut it up, made ​​it into centimeter and tried to make my self a tutorial. 

I have made two projects in my blog in the past, where I have made ​​paper bags, using a tutorial I have made myself. After someone asked me if I could lay out step by step explanation, I made one set of romantic bags to create the tutorial.


Her finner du de to andre prosjektene:Til dette prosjektet har jeg brukt mønsterark fra Maja Design sin nye kolleksjon Vintage Romance, Kartongen er fra Bazzill og settet med dies jeg har brukt er fra Frantic Stamper.

Forklaringen står under bildet, først på Norsk og under den Norske forklaringen, finner du den på Engelsk :-)


 Here are the two other projects: For this project I've used paper from Maja Design's new collection Vintage Romance, cardstock from Bazzill and the set of dies I have used are from Frantic Stamper. 

 The explanation is below the picture, first on Norwegian and under the Norwegian, you will find it in English :-)STEP ONE:

 

Det du trenger først er ett stykke kartong som er 
 22cmx20cm

På den siden som er 22cm preger du på:
1cm - 4cm - 11,5cm - 14,5cm

På den korteste siden preger du på:
1,5cm - 4,5cm - 17cm

Det kan være lurt å markere på baksiden av kartongen, før du preger.


 What you need first is one piece of card stock 
22cmx20cm 

On the side that is 22cm mark at: 
1cm - 4cm - 11,5cm - 14,5cm 

On the shorter side you mark on: 
1,5cm - 4,5cm - 17cm 

Remeber to score on the back side of the carton.STEP TWO:

 

 

For at posen skal gå lettere sammen på sidene, må du prege litt til.

På bildene over har jeg lagt kartongen med den langste siden opp, har du allerede preget, så skal det være den siden med den ene raden opp. Har du lagt arket feil, vil du ha to vannrette rader øverst og ikke en.

Her skal du prege litt ned på siden, i de to radene som har en bredde på 3cm.
 Legg ett ark tvers over slik som på det øverste bildet, pregen skal gå totalt 8cm ned. Når du har gjort dette bruker du pregeren og lager en vannrett linje, slik som på det nederste bildet.  Since you want the bag to go lighter togethet on the sides, you need to score. 

In the pictures above, I have added the carton with the longest side up, you have already marked, so it should be the side with one row up. Have you added sheet wrong, you will have two horizontal rows at the top and not one. 

Here you need to score in the middle of the two rows having a width of 3cm. Place one sheet across like on the first picture, score 8cm down. Once you've done this, use the bonefolder and creates a horizontal line, as in the bottom picture.STEP THREE:

 

Etter pregingen skal kartongen se slik ut.


Afther the score, the carton should look like this.


STEP FOUR:

 

Bruk en bonefolder for å gjøre pregingen mer synlig.


 Use a bone folder to make the score more visible.STEP FIVE:

 

Før du kan sette sammen posen, må du bruke en saks og klipper vekk de rutene som jeg har fargelagt grønn på bildet over.


 Before you can put together the bag, use a pair of scissors and cut off the routes that I have colored green in the picture above.STEP SIX:

 

Når du har klippet vekk rutene, skal kartongen se slik ut, som på bildet over.


 When you have cut off the routes, shall the carton look like the picture above.STEP SEVEN:

 

Bruk en saks og klippe løs de to flippene, slik som på bildet.


 Use a pair of scissors and cut loose the two tabs, like the picture.STEP EIGHT:

 

Bruk en punch for å runde av hjørnene på den største flippen, slik som på bildet.


 Use a punch to round off the corners of the main fold, like the picture .STEP NINE:

 

På motsatt side, bruker du en linjal og markerer på 1,5cm fra vær side av flippen. Tegn en skrå strek, slik som på bildet og klipp vekk de to firkantene.


 On the opposite side, use a ruler and marks on 1,5cm from weather side of the fold. Draw a slash, as in the picture and cut away the two triangles.STEP TEN:

 

Før du setter sammen posen og før du bruker en dies på fremsiden (Hvis du ønsker det), må du feste mønsterarkene først. Dette gjør du på fremsiden av kartongen.

Jeg har brukt to typer mønsterark på denne posen. 
Den ene har jeg brukt på fremsiden og de to andre er plassert på baksiden av det som kommer til å bli den ferdige posen. 

Vil du bruke de samme målene som det jeg har gjort, trenger du:

To firkanter: 12cm x 7cm
En firkant: 11cm x 6cm

Jeg har festet mønsterarkene med dobbelsidig tape.


 Before putting together the bag and before you use a dies on the front (if you wish), attach the pattern sheets first. To do this on the front of the carton, and not the back side.

I have used two types of patterned paper on this bag. 
The one I have used on the front and the other two are located on the back of the finished bag. 

If you want to use the same goals that I have done, you need: 

Two squares: 12cm x 7cm 
One square: 11cm x 6cm 

I have attached the pattern sheets with double sided tape.STEP ELLEVEN:

 

Før du setter sammen posene og hvis du skal bruke en dies på fremsiden av posene, må du gjøre det først.

Jeg har festet diesene på midten med litt dobbelsidig tape, her kan det være lurt å bruke en tape som ikke er så sterk, da ungår du at tapen tar med seg litt av mønstearket under.


Before you put together the bags and if you want to use a dies on the front of the bag, you must do it first. 

I have attached the dies in the middle with some double sided tape, here you may want to use a tape that is not as strong, then you will avoid that the tape brings along some of the pattern sheets below.STEP TWELVE:

 

På den ene siden er det en lang smal flipp, denne fester du dobbelsidig tape på og fester på insiedn av kartongen.


 On the one side there is a long flip, on this one you attach double-sided tape and attach it on the inside of the carton.STEP THIRTEEN:

 

Når du har festet den lange siden, skal boksen se lik ut som på bildet.


 Once you have attached the long side, the bag shall look the same as the picture.STEP FOURTEEN:

 

Etter du har lokket att lokket, som er bunnen av posen ser posen slik ut.

Bunnen er laget slik at du lett kan åpne og lukke den og ha det du vil på innsiden.


 If you close the bottom of the bag, the bag looks like this. 

The bottom is designed so that you can easily open and close it and have whatever you want on the inside.STEP FIFTEEN:

 

Nå gjenstår bare den skrå flippen som kan åpne og lukke posen på baksiden. 
Til denne trenger du en liten firkant som er:
2,7cm x 6,5cm

Når du har firkanten, legger du den mot den hvite kartongen og markerer med en penn oppe og nede på den. Tegner en skrå strek og klipper vekk tre kantene, passer mønsterarket til flippen. Denne fester du med dobbelsidig tape.


Now it remains only the last fold that can open and close the bag on the top.
For this you need a small square that is: 
2,7cm x 6,5cm 

Once you have the square, place it against the white carton and marks with a pen up and down on it. Draws a slash and cut away the edges, the pattern paper should fit the fold. This you attach with double sided tape.STEP SIXTEEN:

 


For å lage hull til sløfen som skal være på baksiden, bruker du en tang for å lage to små hull i flippen. 

Siden du vill at sløyfen skal gå igjennom baksiden av posen, må du bruke en penn igjennom de to første hullene for å hvite hvor du skal lage de to siste hullene.

 Finn det båndet som du ønsker å bruke å lag en sløyfe på baksiden.
Siden du kan åpne posen på undersiden, trenger man ikke å åpne posen ved bruk av sløyfen, så vær kreativ.


 To make the holes for the bow on the back of the bag, use pliers to make two small holes in the fold. 

Since you need the bow to go through the back of the bag, use a pen through the first two holes to mark where to make the last two holes. 

Find the bond that you want to use to make the bow. 
Since you can open the bag at the bottom, you dont need to open the bag using the bow, so be creative.


STEP SEVENTEEN:
 FINISHED

 

På fremsiden av posene har jeg pyntet med blomster.

Ringen som jeg har brukt, har jeg flettet med hvit voks tråd.

Jeg har også brukt hvitt embossing pulver for å lage en ekstra effekt.

 
 On the front of the bags I've decorated with flowers. 

The ring that I've used, I have braided with white wax thread. 

I have also used white embossing powder to create an special effect.På baksiden ser du den store knappen og sløyfen.

Her har jeg også brukt Embossing pulver på jenta og gutten. 
Disse to har jeg limet fast med lim.


Ønsker du å lese om Bryllups Løftene og ideen min bak disse posene finner du dem her, samt flere detaljer: On the back side of the bags, you can see the big button and the bow. 

Here I also used Embossing powder on the girl and the boy. 
These two I glued on. 

If you want to read about the wedding vows and my idea behind these bags you can find them here, and more details: 

3 kommentarer:

  1. Silje, what a treat to read through your tutorial, and I'm saving this for future reference. The treat bags are wonderful and the papers are gorgeous! thank you for sharing this inspiration! Hugs!

    SvarSlett
  2. Hvor er de bare flotte Silje. Dem har du godt nok fået lavet godt, og rigtig smukt arbejde som altid.

    SvarSlett
  3. TACk för att du delar med dej av detta bra gåva/paket . KRAM

    SvarSlett

Thank you for your kind comments. I love reading them and they make my heart sing <3