søndag 29. november 2015

Christmas Present for Someone Special

Hei alle sammen <3

I dag har jeg lyst å starte med å fortelle dere at dette er min første blogpost med den nye kolleksjonen, Home for the Holydays og jeg er helt i ekstase over at jeg kan ta og føle på på disse nydelige arkene <3 

Today I want to start by telling you that this is my first blogpost with the new collection, Home for the Holydays and I'm thrilled that I can touch and fell these lovely sheets <3Det er meg, Silje Kristin som vil inspirere dere med tre papirposer som jeg har dekorert. Hele ideen fikk jeg da jeg ville overraske en helt spesiell person med noe som står mitt hjerte nært, min lidenskap <3

Jeg har dekoret tre brune papirposer og alle posene er dekorert med mønsterark fra den nye kolleksjonen, jeg har brukt mønsterark fra paper padden og arkene som er 12x12. Den ene er i brun, den andre er i rød og den siste som skiller seg ut er blå.


It's me, Silje Kristin which will inspire you with three paper bags that I have decorated. The whole idea I got when I wanted to surprise a special person, with something I have close to my heart, my passion <3

I have decorated three brown paper bags and all the bags are decorated with pattern paper from the new collection, I've have used paper from the paper pad and the sheets 12x12. One is brown, the other is in red and the last one that stands a little out is blue.Den som er min favoritt, er den som er i blå og det er også denne jeg lagde til noen jeg ønsker å glede litt ekstra på julaften <3 

Whoever, my favorite is the one in blue and it is also this one I made for someone I whant to have a special Christmas Eve <3
Fremst på posen har jeg brukt motivet med hjorten på.

On the front of the bag I have used a image with a deer on.Pynten rundt er barnåler, blomster, kongler, stjerner, frostet bær og osteklut.

The details around are pine needles, flowers, pine cones, stars, frosted berries and cheesecloth.
På baksiden av posen har jeg plassert to knapper med sløyfe i den ene og en flat dott oppå begge knappene. Rundt knappene har jeg brukt brun hyssing for å holde lokket nede. 

on the back side of the bag, I have placed two buttons, a bow in one and a flat dot on the top of the both buttons. Around the buttons I've used brown twin to keep the bag close.Den som er dekorert i brunt, har mye av de samme detaljene som den blå, men det er noen ulikheter.

The one in brown, has much of the same details as the one in blue, but there are some differences.Motivet helt fremst på denne posen er en jente i vinterklær, hun er hentet fra ett ark med flere ulike utklipp, Hjorten og nissen er fra det samme arket. 

The images on this bag is a girl in winter clothes, I have cut here out from a sheet with several image. The deer and the Santa Claus is from the same sheet.Detaljene er de samme, bare at noen av dem er i brunt. Blomsterne er fra Wild Orchids, barnålene var en julepynt som jeg klippet fra værandre så jeg kunne bruke det på dette prosjektet. 

The details are the same, just that some of them are brown. The flowers are from Wild Orchids, the needles was a Christmas decorations that I clippet in pices, so I could use it for this project.På baksiden er detaljene de samme, her ser du også alle de brune halv perlene som jeg har festet i vert hjørne.

On the back, you can se that the details are the same, here you can also see all the brown half pearls which I have attached in every corner.
God Jul er fra en dies fra kaBoks. God Jul betyr Merry Christmas på engelsk.

God Jul is a dies from kaBoks, God Jul is the norwegian word for Merry Christmas.Den siste posen og den i Rødt, har jeg valgt å gjøre den om til den posen med ekte julestemning.

The last bag and the one in red, I have chosen to make it with real Christmas Spirit.Punchen jeg har brukt på alle posene er en punch fra Martha Stewart og heter Eyelet Lace.

The puch, you can see on all the paper bags are a punch from Martha Stewart, called Eyelet Lace.Posen, mønsterarkene er svertet med Distress Ink Ground Espresso, svertingen er med på å gjøre att alle posene får ett vintage preg.

On the paper bags and on the pattern sheets are all Distresses with Distress Ink Ground Espresso, I do this to give the bags a vintage Christmas / Winter feeling.Nå har dere sett mine helt spesielle gaveposer og jeg gleder meg til å kunne gi bort de andre to til noen mennesker som betyr mye for meg <3 

Now you've seen my special gift bags and I look forwars to being able to give away the other two for someone that means a lot to me <3 Ønsker dere en flott start på adventsiden <3 

I wish you all a great sunday <3

SiljeKristin-sign


Dette prosjektet er sent inn til disse utfordringene:
This card has been entered into following challenges:


# 17 JUL 

# 73 Outdoor Scene 

lørdag 28. november 2015

Step by Step - Tim Holtz 3D Christmas Tree

Hei Alle Sammen

Jeg har hat en veldig spesiell uke og dette er nok også grunnen til at jeg ikke har publisert noe nytt i løpet av de siste dagene. 
Jeg har erfart at ingen ting er sikkert her i verden, At det jeg har sett og hørt denne uken er en falsk illusjon og når alt kommer til alt er det kun seg selv man kan stole på. Ting går bedre, men det er enda mange, så mange spørsmål jeg ikke har svar på enda, som jeg gjerne skulle ha hat. Dere skjønner jeg er ikke så spesielt glad i grubling eller spekulering, for min største uvane er å se det verste i ting når jeg mangler svar og løsninger. 

Så hva gjør frøken Silje når hun havner i slike situasjoner, jo hun gjør det hun liker best å gjøre å det er å "drukne" meg selv i papir og lage flere ulike prosjekter som jeg kan inspirere deg og meg selv med. 

For en uke siden, publiserte jeg en boks som jeg kaldte for 
Christmas Carols in the Snow


I have had a very special week, and this is probably why I have not published anything new in the last few days. 
I have learned that nothing is certainly in this world, the tings I have seen and heard this week is a false illision and when all is said and done, it is only my self I can trust. The things are better now, I think, but there are many questions I do not have the answers to yet. You see I'm not so particularly found of comtemplation or speculations, for my biggest habit is to see the worst in things when lack of answers or a solutions.

So what does Miss Silje do when I am in this situations, I do what I like to do best, and that is to "Drown" muself in paper and make several different projects that I can inspire me and you with.

A week ago, I published a box I cold for  
Christmas Carols in the Snow. 
 På denne boksen står det ett stort juletre i 3D som er laget med en dies fra Tim Holtz. Diesen heter Evergreen og jeg har laget en steg for steg på hvordan du selv kan lage dette treet til dine egne juledekorasjoner eller til de store jule prosjektene dine <3 


On this box I have made one big Christmas tree in 3D, made with a dies from Mr Tim Holtz. The dies called Evergreen and I have made a step by step on how you can make this tree to your own Christmas decorations of for the big Christmas projects <3På grunn av lysforholdene som er her nord, var ikke den letteste forklaringen å fotografere, men jeg håper dere forstår bildene :-)
Fargene på trærne, får du se på egne bilder helt på slutten.

Forklaringen står under vert bilde <3 


Because of the lightning in the north of Noreay, this was not the easiest explanation to photograph, but I hope you understand the photoes :-) 
The real colors of the trees you will see in the end.

The explanation is under eatch image <3


STEP ONE:


Til denne forklaringen har jeg tenkt å lage 3 ulike juletrær. 
Alle mønsterarkene er hentet fra Maja Design sin serie God Gammeldags Jul
For å kunne lage ett tre trenger du 4 mønsterark som er helt like. Hvis du er veldig nøye, klarer du deg med 3.


For this explanation, I intend to create three different Christmas trees. All the pattern Sheets are taken from Maja Design, a series called foor "Old Fashioned Christmas".
In order to make one tree, you need 4 patterned sheets, who are exactly alike. If you are very carefully, you only need 3.STEP TWO:


For å lage ett tre, trenger du å stanse ut 16 juletrær. Siden diesen til MR Tim Holtz ikke er lik hele veien rundt, må du huske på å stanse ut 8 trær som er den rette veien og 8 trær som blir den andre veien. DETTE må du gjøre for å få likt mønster på begge sidene. Du skjønner hva jeg mener på neste trinn. 


To create one tree, you need to have 16 christmas trees. Since the dies to MR Tim Holtz is not equal all the way around, remeber to make 8 trees that are with the right pattern paper and 8 that is not. THIS you must do to get the same pattern on both side. You will see what I mean in the next step. STEPP THREE:


Nå skal du lime to og to juletre sammen. 
På bildet har jeg hat lim på baksiden av ett tre, før jeg limer den sammen med ett annet tre. Nå skjønner du kanskje hvorfor du må stanse ut 8 rett vei og 8 den gale veien, hadde du ikke gjort det, hadde det ikke blitt fine trær.


Now you glue two and two Christmas tree together.
In the picture I have some glue on the back side of the tree and I place a tree on the top. Now you understand way you might need to have 8 tree the rigth way and 8 tree the wrong way.STEP FOUR:


Når du har limt sammen alle trærne, legger du dem i en bunke og plasserer diesen oppå. Dette er for å unngå at trærne krøller seg.
La de gjerne ligge under press til de har tørket litt.


When you have glued all the trees together, put them un a pile and place the die on the top. This is to avoid that the trees curl.
Let dem be under pressure until they have dried a bit.STEP FIVE:


Siden jeg vil at mine tre skal stå, har jeg skjært mine til, slik at dem er i 3 ulike størrelser. 
Etter dette har jeg også svertet til kantene med Distress Mini.
På det grønne treet har jeg brukt Forest Moss, på det som er rødt og hvit har jeg brukt Aged Mahogany og på det minste treet har jeg brukt Ground Espresso.

TIPS: Når du tar på snø, hvis du ønsker å ha på snø på slutten, kommer distressen til å farge av. Jeg har gjort dette fordi jeg ønsker en litt spesiell effekt som er litt utenom det vanlige. Ønsker du ikke det, sverter du ikke kantene.


Since I want my tree to stand, I cut mine, so they are in 3 different sizes.
After this I also ink the edges with Distress ink mini. On the green tree I used Forest Moss, on the reed and white one, I've used Aged Maghogany and on the last tree I have used Ground Espresso. 

TIP: When you put on the snow, if you whant snow on the trees, the distress color will blend a little in the snow. I've done this because I want a little special effect that is slightly out of ordinary. If you dont whant that to happend, you do not distress the edges.STEP SIX:


Nå skal vi sette sammen juletreet. 
Start med to trær, slik som det øverste bildet. 
Den ene tar du å klipper nederst på midten, til midten av treet og den andre klipper du øverst til midten. 


 Now we will put the Christmas tree together.
Start with two trees, like the photo.
You take one and cut it in the middle to the middle of the tree and on the second, cut in the top and to the middle. 
Like the photoes.


STEP SEVEN:


Nå tar du lim på begge sidene og på begge delene der du har klippet og trer trærne sammen. Juster slik at du da får 4 like store rom.


Now you take some glue on both sides and both parts where you have cut and enters the trees together. Adjust so that you get 4 equal sized rooms.


STEP EIGTH:Ta så fire av trærne, brett disse på midten og bruk en bonefolder for å få bretten flatt som overhode mulig. Juletreet ditt blir finere jo mer nøye du er på dette trinnet her.


Take 4 tree, fold them in the middle and use a bonefolder to get the fold flat as you can. More carefully you are on this step, the prittyer Christmas Tree you get <3STEP NINE:Nå skal du lime de fire delene i vær sitt rom på treet. 
Da har du på lim på den bretten som du fik flat med bonefolderen, slik det øverste bildet viser deg.
På det nederste bildet kan du se hvordan det skal se ut etter at du har festet dem.


Now you can glue the 4 part in eatch room on the tree. 
Put some glue on the fold, you get with help from the bone folder, like the first photo. 
On the bottom picture you can see how it shouls look like after you have glued them together.STEP TEN:


Ta de to siste delene og klipp dem på midten.
Ta så å klipp av 2-3 millimeter på vær del, slik det nederste bildet viser. 
Dette er med på å gjøre at treet blir fint og rundt. 


Take the last two pices and cut them in the middle.
 Use a scissors to cut away 2 - 3 millimeters on eatch part, like the bottom picture shows.
This helps to make sure the tree is nice and round.


STEP ELLEVEN:


Nå limer du vær og en av de fire delene inni de fire delene du plasserte på treet i ste. Det kan være lurt, mens treet tørker at du går over alle sidene og justerer dem litt slik at du får lik avstand hele veien rundt. 


Now you glued the last parts to the tree, inside of the 4 pices you glued in step nine. It my be wise, while the tree dries that you go over all the pages and adjust them slightly so you get an equal distance all the way around.


STEP TWELVE:


Slik ser juletreene dine ut før du pynter dem med snø og glitter. 
(Igjen så beklager jeg bildene på det sterkeste)


The christmas tree look like this before you decorate them with snow and glitter. 
( Again I apologize aboute the pictures, strongly)STEP THIRTEEN:Jeg har valgt å pynte mine tre med snø som kommer i en boks, plastikk snø og Distress glitter. 


I have chosen to decorate my tree with snow from a box, plastic snow and Distress Glitter.STEP FOURTEEN:
FinishedSom du ser så har jeg dekorert mine tre med kuler som er helt enkle til kuler med glitter <3


As you can see, I've decorated my tree with smal round balls that are very simple to balls with glitter on <3


Sånn da har dere sett hvilken muligheter det er i denne fantastiske flotte nydelige diesen fra Tim Holtz <3

Da er det bare en ting igjen for meg å ønske dere og det er Lykke Til <3


Now you have seen what opportunities there are in this wonderful dies from MR Tim Holtz <3

It is only one thing left for me to sey, and that is to wish you Good Luck <3

xo xo 
Silje Kristin <3 dDette prosjektet er sent inn til disse utfordringene:
This card has been entered into following challenges:

# 264 'O' Christmas Tree

lørdag 21. november 2015

Christmas Carols in the Snow

Hei Dere :-) 

I dag er jeg klar med ett ekstra blogg innlegg for Maja Design <3
For omtrent to uker siden lagde jeg en boks med 8 sider av tykk kartong også kjent som chipboards. Når jeg lagde denne boksen ville jeg at den skulle gi litt ekstra julestemning <3


Today I'm in here with a little extra Christmas inspiration to you <3 
A new blog post for Maja Design <3
About two weeks ago I made a box with 8 sides, I made the box my self using thick cardbord also known as chipboards 12x12. 
When I made this box I would give it a little extra Christmas spirit <3På Sidene av boksen har jeg brukt en Martha Stewart Punch som heter Eyelet Lace, dette er en ny personlig favoritt hos meg. Snøfnuggene er stanset ut med en dies fra Tim Holtz som heter Mini Snowflake set. Settet består av to dieser og på boksen min så har jeg plassert dem oppå værandre. Jeg har også dekorert disse med snø på boks og plastikk snø. Hele prosjektet mitt er svertet med flere ulike distress i fra Tim Holtz. 

On the side of the box, I used a Martha Stewart Punch called Eyelet Lace, this is a new personal favorite of mine. The snowflakes are a dies set from Tim Holtz called Mini Snowflake. The set is of two snowflakes, and on my box I have placed some of them on top each other. I also decorated these with snow from a box and plastic snow.
 

Lokket på boksen er skjært ut i fra chipboards og begge sidene har mønsterark på seg, selv på kantene.  Oppå lokket har jeg dekt med mye snø på boks og snø som er laget med plastikk. Oppå lokket har jeg en hel liten julefortelling. Christmas Carols in the Snow <3


The lid of the box is also cut out from chipboards and both sides have patterned paper, even the edges. On the top I've covered with alot of snow from a box and snow made from plastic. I made mayself a little Christmas story. Christmas Carols in the Snow <3På lokket har jeg brukt flere dieser fra Tim Holtz. Juletreet som er i bakgrunn er satt sammen med en dies som heter Evergreen, Hjorten heter Reindeer Fligth og det paret der damen synger og mannen spiller heter Victorian Carolers. Andre detaljer er sopper, pakker og dompapper som er en dies fra kaBoks.


On the lid I've used several dies from Tim Holtz. The Christmas tree in the background is put together with a dies named Evergreen <3 The Deer is from a set with two, called Reindeer Fligthe and the pair where the lady sings and the man plays, named Victorian Carolers. The other details are mushrooms, packages with some bullfinks. The bullfinks is a dies from kaBoks.Juletreet er satt sammen av 16 trær som er stanset ut, hvor to og to er limt sammen. Dette er for å få mønsterark på begge sider. I treet kan du se at jeg har brukt flere dompaper.


The Christmas tree is made from 16 trees that two and two are glued together. This is to get the patterned paper on both sides. In the tree you can see that I have used several Bullfinch.Nedenfor treet har jeg 3 røde fluesopper og på den andre siden finner du en hjort.


Below the tree I have 3 red mushrooms and on the other side you'll find a deer.
Pakkene har jeg satt sammen selv, uten mal også disse er dekket med snø og på to av dem sitter det dompaper på. 

The packages I've put together myself without a tutorial. Also these are covered with snow and two of them I have placed some birds on.Tar du av lokket vil du se at jeg har dekt innsiden med mønsterark og perlesnor. 

When you remove the lid, you will see that I have covered the inside with patterned paper and pearl string.Ideen til prosjektet fik jeg da jeg så diesen med damen og mannen fra Tim Holtz. Jeg bare viste at jeg måtte lage ett prosjekt med dette parret og gi dem den rette julestemningen de fortjener.


The idea for the project I got when I saw the dies set with the lady and the gentleman from Tim Holtz. I just knew I had to make one project with this and give them the right Christmas atmosphere they deserve <3Til denne boksen har jeg brukt papir i fra flere ulike koleksjoner fra Maja Design:

For this box I have used paper from different collection from Maja Design:

Frydefull Jul 
A Gift for You


Gammaldags JulIt's Christmas TimeJeg ønsker dere alle sammen en riktig god helg <3 

I wish you all a great weekend <3 


SiljeKristin-sign Dette prosjektet er sent inn til disse utfordringene:
This card has been entered into following challenges:

# JUL 

# 10 Winter / Christmas Theme

# 107 Christmas 

# Musica 

# 163 Add a Die Cut and/or Punch Shape
DIES: Tree, Man and Women, Deer, Snowflakes and Birds
  Punch: A Martha Stewart Punch 

# 17 Jul 

# Anything Goes 

# 74 Anything Goes But a Card  

# 7 It's Ornamental 

# Hvis oss ditt beste juleprosjekt