tirsdag 26. juli 2016

I Just LOVE Cupcake's

Hei Igjen

Jeg kan bare ikke holde på denne hemligheten lengre, å må bare fortelle dere at jeg er TOTALT hektet på Nuvo Crystal Drops.
Det er ikke slik at jeg skammer meg, men de er så søte de små flaskene, å det er veldig lett å bli avhengig. En passe advarsel skal du få av meg, hvis du ikke allerede har testet dem ut og er blitt like hekta som det jeg er, så kommer du til å bli det. Så det eneste rådet jeg kan gi deg i denne fargerike situasjonen er å finne plass til de flotte flaskene på scrappe rommet ditt med en eneste gang. Når de av en mystisk grunn finner veien ned i postkassen din, vil de kreve sin plass og du vil med glede finne den beste panorama utsikten til dem, slik at de alltid er i syns feltet ditt og lett tilgjengelig til alle dine prosjekter. Mildt sakt har de invadert scrappe rommet mitt og det eneste jeg tenker på er "Hva mer kan jeg bruke dem til". Det finnes desverre ingen kur for denne galskapen, annet enn å henge seg på og glede seg til å lage de flotteste detaljene med Nuvo. Velkommen til min verden, der små flasker får det slik de vil og uansett hvor motstans dyktig du er, har du tapt bare ved å lese denne blogg posten. 

Sanheten er at det ikke er så ille, ja jeg er hekta og bruker dem mye. Jeg har allerede kvittet meg med stickles og Liquid Pearl, av den enkle grunn av at Nuvo er bedre, mye bedre. Jeg bruker Nuvo fra det å lage halv perler, halv perler med mønster, mine egne dråper til det å bruke dem på stensiler.

Stensiler har jeg brukt mye i det siste, der jeg har brukt Nuvo for å lage enkle kort, men full av farger og detaljer.


 I just can not keep on this secret longer, I just have to tell you that I am TOTAL hooked on Nuvo Crystal Drops. 
It's not that I'm ashamed, but they are so cute those little bottles and it is very easy to become addicted. Here is a little warning for you, if you have not already tested them out and have become as hooked as I am, you're going to be that. So the only advice I can give you in this colorful situation is to find space for the great bottles in your scrapping room rigth now. When it mysterious way finds its way into your mailbox, they will demand their place and you'll be glad to find the best view to them so that they are always in the visual field and available to all your projects. They invaded my scrapping room and the only thing I think about is "What more can I use them to." There is unfortunately no cure for this madness, except to hang on and look forward to creating the finest details with Nuvo. Welcome to my world, where small bottles get it any way they want and wherever resistance you have, you have lost just by reading this blog post. 

The truth is, that it's not so bad, yes I'm hooked and use them a lot. I have already got rid of stickles and Liquid Pearl, for the simple reason that Nuvo is better, much better. I use Nuvo to create my own pearls, half pearls with pattern, my own rain drops to using them on stencils. 

Stencils I've used a lot in the past, where I've spent Nuvo to make simple cards full of color and details.Dette er ett enkelt avlangt kort som er laget ut i fra en stensil med 3 store muffins på, det er en Stensil fra UMR Design. 


 This is a easy card made on the basis of a stencil with 3 large cupcakes on, the Stencil are from UMR Design.

 


Det jeg har gjort er at jeg valgte meg ut de tre sterkeste fargene med Nuvo som jeg har: Caribbean Ocean, Carnation Pink og Dandelion Yellow.

  
What I have done is that I have chose out the three strongest colors with Nuvo that I have: Caribbean Ocean, Carnation Pink and Yellow Dandelion.

 

 

 


Jeg tapet først fast den hvite kartonegn, så tapet jeg fast stensilen og brukte en flat kniv og smurt utover Nuvoen oppå stensilen. Når jeg var ferdig med alle tre muffinsene, løstnet jeg tapen og tok forsiktig vekk stensilen.

OBS!!! Bruker du Nuvo oppå stensiler, husk å vask Nuvoen vekk før den tørker. Glemmer du det, ja da blir det svert vanskelig å få stensilene rene.

Det tar noen timer før det tørker, men når det er helt tørt kan du gjøre hva du vil med kartongen. Jeg valgte å dele opp mine muffins, bruke en hjørne punsh i kantene og feste dem oppå enkartong som passet til vær og en av muffinsene.

  
I taped first the white carton to the table, then I taped the stencil on top of the carton. I used a flat knife and smeared Nuvo out on the top of the stencil. When I was finished with all three cupcakes, I loose the tape and took careful away the stencil. 

ATTENTION !!! Do you use Nuvo atop of the stencils, remember to wash of the Nuvo away before it dries. If you forget it, well, then it becomes verry difficult to get the stencil clean. 

It takes a few hours until it dries, but when it is completely dry, you can do whatever you want with the carton. I chose to thake them apart, use a corner punsh and glued them on the top of the carton in the same color as the cupcake.

 


Nedenfor muffinsene har jeg limet fast tre knapper i den sammen fargen som muffinsene er i.

Siden jeg startet med å avrunde hjørnene, har jeg valgt å runde av alle hjørnene. Jeg har bygget opp kortet med 3D puter for å få litt dybde i selve kortet. 

Ett enkelt kort som passer perfekt som bursdagskort <3 


 Below the cupcakes I have glued three buttons in the same color as the cupcakes. 

Since I started to round off the corners, I have chosen to round off all the corners on the card. I have built up the card with 3D foam pads to get some more life in the card. 

A single card that is perfect as a birthday card <3
 


Det kan være lurt å spre ryktet om Nuvo,  jo fortere det kommer en kur jo bedre ;-) Men så skal det sant sies at bedre kur en å bruke penger på noe som gir så mange muligheter, skal du lete lenge etter.

  
You may want to spread the word about Nuvo, the faster it comes out, the faster we get a cure ;-) But the true are there is no better cure then spend money on something that provides so many opportunities like Nuvo, that you must search for a long time to find.


This card are in these challenges:

Crafty Boots Challenges
 # Pictuere Challenge
- Inspire with the colors

 

mandag 25. juli 2016

Enjoy the Sommertime

Hei Alle Sammen :-)

Memory Box er en av mine favoritt produsenter når det kommer til dies, uansett hva du skal lage, kan jeg garantere at de har en dies som passer perfekt til det prosjektet du skal lage. Det andre som er fint med Memory Box er at de har utfordringe, å denne gangen tenkte jeg at det var på tide å delta med ett enkelt kort laget med Maja Design.
  

Memory Box is one of my favorite producers when it comes to dieses, no matter what you whant to make, I can guarantee that they have a dies that suited the project you want to create. The other thing I like abute Memory Box is that they have challenges and this time I thought it was the time to join with a card made ​​with Maja Design papers.

 


Oppgaven til Memory Box er en skisse oppgave, selv om skisser ikke er min sterkeste side måtte jeg bare lage ett kort, etter denne skissen her:

  
The challenge from Memory Box is a sketch, even if sketches is not my strongest side I just had to make a card, after this sketch here:

 


For å lage kortet, bestemte jeg meg for å gå for 6x6 arkene til Maja Design sin nye serie Summertime. De mønsterarkene jeg har brukt minner meg om bading på stranden, sandslott, plukking av skjell, båter og lyden av bølger. Med andre ord en perfekt sommer for liten å stor.

  
To make the card, I decided to go for the 6x6 sheets from Maja Design's new collection Summertime. The pattern sheets I 've spent reminds me of swimming at the beach, sandcastle, picking shells, boats and the sound of the waves. In other words, a perfect summer for kids and adults.

 


En av reglene for å kunne delta i utfordringen til Memory Box er at man må bruke ett produkt fra Memory Box. Derfor bestemte jeg meg svert tirlig for å bruke settet med Stitched Hexagon Layers og lage mitt første Shaker kort.

Siden jeg ville bruke de maritime mønsterarkene fra Maja Design, var det helt naturlig å fylle hexagonen min med skjell (som jeg har plukket i Danmark), flaskepost, perler, diamanter, sand og flak av sølv.


 One of the rules to participate in the challenge from Memory Box is that you must use a product from Memory Box. Therefore, I decided to use a set of Stitched Hexagon Layers and make my first Shaker card. 

Since I wanted to use the maritime pattern sheets from Maja Design, it was quite natural to fill the Hexagon with shells (which I have picked in Denmark), a bottle, pearls, diamonds, sand and flakes of silver.

 


Nedenfor Hexagonen har jeg brukt wood fra Scrapiniec med ordet Enjoy på.
 Jeg valgte ordet med tanke på at man skal nyte sommeren og alt det har å by på.

  
Below the Hexagon I have used wood from Scrapiniec with the word Enjoy on. 
I chose the word becuse we should enjoy the summer and all it has to offer.

 


Kortet jeg har laget er designet ut i fra skissen, jeg har snudd litt på den og byttet ut sirkelen med en ramme som forestiller en Hexagon. 
skjellene og det som er inni rammen er valgt ut i fra de arkene jeg har brukt fra Maja Design. Over rammen har jeg festet tre knapper med en hvit tråd, dette har jeg gjort fordi knuten skal minne meg om strand og båt livet.

  
The card I have made are designed considering the sketch, I've changed a little on it and replaced the circle with a hexagon frame. 
The shells and what is inside the frame is chosen based on the sheets I 've used from Maja Design. Over the frame I have attached three buttons with a white thread, this I have done because the knot reminds me of the beach and the life on a boat.This card are in these challenges:

# 14 Sketch

Kort O Mania 
# 156 Sommer / Summer

Kreativ Scrapping 
# 6&7 Sommer & Sol

Scrappegarasjen 
# 26 Sol & Sommer 

Studio 75 
# 7 No Flowers and Words 

Dies 'R' Us Challenge 
# 53 Water and/or Beach 

Creative Moments 
# 98 Anything Goes 

Frilly and Funkie 
# By the Sea Challenge

Glitter 'N' Sparkle 
# 198 Summer Sunshine 

The Crazy Challenge 
# 227 Summer Fun 

søndag 24. juli 2016

Champagne in the Summertime

Hei på dere 

I dag er det endelig tid for å dele mitt første prosjekt laget med den nye kolleksjonen til Maja Design, SummerTime <3 

Dette er en herlig serie med ark som minner oss om sommeren på alle måter. Den bringer frem minner og den får oss til å tenke på hva vi vil gjøre denne sommeren. Jeg har brukt de nye arkene på å dekorere en liten flaske med Muserende Vin, lagt den i en trillebåre og det eneste jeg kan tenke på er sommer kvelder med gode venninner, vin og røde jordbær <3

  
Today it is finally time to share my first project created with the new collection to Maja Design, Summertime <3 

This is a delightful series of sheets that remind us of the summer. It brings up memories and makes us think about what we will do this summer. I have used the new sheets to decorate a small bottle with Champagne, placed it in a wheel barrow and the only thing I can think of is summer evenings with good friends, wine and strawberries <3

 

 


Jeg har lenge hat en trillebåre som er fra Wycinanka, å helt til de nye arkene kom fra Maja Design, har den bare ventet på at jeg skulle få en ide.
Så jeg malte den hvit, før jeg begynte med detaljene.

Jeg har brukt flere ark fra Maja Design, både fra kolleksjonen som er 12x12 og 6x6. Jeg har plukket meg ut disse blå arkene:
Is My Favorite, Gives Me Joy, Glittering Water og By The Sea


 I have for a long time have the wheel barrow from Wycinanka, until the new sheets came from Maja Design, it have just been waiting for me to get an idea for what I whant to do with it. So I painted it white, before I started with the details. 

I have used several sheets from Maja Design, both from the collection that are 12x12 and 6x6. 
I have used these blue sheets from the new collection: 
Is My Favorite, Gives Me Joy, Glittering Water and By The Sea

 


Flasken har jeg dekorert på en enkel måte med en etikett med en sykkel på, kun for å minne oss om late sommer dager.
  

The bottle I have decorated with a label with a bike on, just to remind us abute lazy summer days.

 På flaske halsen har jeg festet to knapper med sløyfe.
  

On the bottleneck I have attached two buttons with a bow.

 


Alle blomsterne er satt sammen med en ukjent dies og bladene under er embosset med embossing pulver i sølv. 

Halvperlene som jeg har brukt inni blomsterne og oppå knappene har jeg laget selv med Nuvo Crystal Drops.

  
All the flowers are put together with an unknown dies and the leaves below is embossed with embossing powders in silver. 

Half pearls that I spent inside the flowers and on the buttons I've made myself with Nuvo Crystal Drops. 


Jeg har også valgt å plassere en sykkel (chipboard) fremst på trillebåren, denne er også embosset med sølv og kommer fra Wycinanka.

  
I have also chosen to place a bike (Chipboard) on the front of the wheelbarrow, this is also embossed with silver and comes from Wycinanka.

 


 I tillegg til knappene på flaskehalsen har jeg også festet en tag, her kan man skrive en sommer hilsning hvis man vil.


  
In addition to the buttons on the bottleneck I have also attached a tag, here you can write a summer greeting if you will.


SiljeKristin-sign

Dette prosjektet er med i disse utfordringene:

Scrappegarasjen 
# 26 Sommer & Sol 

Scrappelyst 
# Blomster

Papirplaneten 
# 8 Sommer

Papirlosjen 
# 8 Alt er Lov

Nordsalten Hobbyklubb 
# 142 Blomstereng

Kreativ Scrapping 
# 6&7 Sommer & Sol

Kort O Mania 
# 156 Sommer / Summer

Hjerteboden 
# Alt er Lov 

Noor Design 
# 20 Anything Goes with Shipboards 

lørdag 23. juli 2016

Birthday Card in the Color of the Rainbow

Hei Igjen :-)

I dag er det en ekstrem varm dag her på Trofors, å temperaturen inne er rundt 30 grader. Jeg ligger på sofaen, skriver og koser meg med ett stort glass vann med isbiter og agurk skiver.

Jeg har lyst til å hvise dere de andre to kortene jeg har laget med Washi Tape som er i 10 ulike farger. Begge kortene er laget på den samme måten som det kortet jeg lagde med Hjertet på. Jeg har brukt den samme tapen, de samme knappene og wood, men disse kortene er to Bursdagskort.

 
 Today it is an extreme hot day here in Trofors (a little place in the north of Norway), the temperature inside is about 30 degrees. I lie on the couch, writing and enjoying myself with a big glass of water with ice cubes and cucumber slices.

I would like to show you the other two cards I have made with Washi Tape, which is in 10 different colors. Both cards are designed in the same way as the card I made with heart on. I've used the same tape, the same buttons and wood, but these cards are two Birthday Card.

 


Det første kortet jeg lagde med denne tapen, er ett kort der jeg nesten har plassert tapen loddrett, litt på skrå for å skape mer liv.
Her har jeg også litt mellomrom i mellom vær tape, slik at du kan se den hvite kartongen.

Bursdagsjente er teksten jeg har brukt på kortet og er ett norsk ord.


The first card I made with this tape, is a card where I almost have placed the tape vertically, at a slight angle to create more life in to it. Here I have also a little space in between each tape, so you can see the white carton. 

The text I have spent on the card says Bursdagsjente, this is a Norwegian words, and it means Birthday Girl.Teksten er wood fra Scrapiniec, det er ett sett med flere setninger og ord på norsk som passer til noen som har Bursdag.

Knappene er plassert under teksten oppå den fargen som passer best.

  
The text is wood from Scrapiniec, there is one set of several words in Norwegian for someone who has Birthday. 

The buttons are located below the text on top of the color that best fits.

 


Kort nr to er også ett Bursdagskort, her har jeg plassert tapen mye mer på skrå og teksten på dette kortet er: Gratulerer med Dagen.

  
Card number two is also one birthday card, here I have placed the tape much more inclined and the text on this card is on Norwegian: Gratulerer med dagen. On English: Happy Birthday.

 


Gratulerer med Dagen, er hentet fra det samme brettet med Wood som jeg har brukt på det andre kortet. Når man bruker Gratulerer med Dagen, kan du gi kortet til hvem du vil, uansett om det er Mann eller Dame.

  
Happy Birthday, are taken from the same board with Wood that I've used on the other card. When using Happy Birthday, you can give the card to whomever you want, whether it is Male or Female.
 
 


Scrapiniec er en produsent av wood og holder til i Polen, De har mange flotte produkter som du kan bruke til mange ulike prosjekter.

I tillegg til at de lager tekster på norsk, har de også mange andre tekster på andre språk som Dansk, Tysk, Engelsk, Spansk, Italiansk, Latvisk, Russisk, Slovensk, Finsk og Svensk.

Scrapiniec har en egen FACEBOOK SIDE og NETTBUTIKK 


Scrapiniec is a manufacturer of wood and is based in Poland, they have many great products that you can use for many different projects. 

In addition to the texts in Norwegian, they also have many other texts in other languages: ​​Danish, German, English, Spanish, Italian, Latvian, Russian, Slovenian, Finnish and Swedish. 

Scrapiniec has a FACEBOOK PAGE and ONLINE STORE

 


This card are in this Challenges: 


Seize the Birthday 
# Bold & Bright

torsdag 21. juli 2016

LOVE Exists in Every Shape, Color & Size

Hei Dere Fantastiske Mennesker <3

For noen uker siden kom jeg over en pakke med 10 forskellige ruller med Washi Tape, alle rullene er i herlige farger, farger som har inspirert meg til ett litt spesiellt kort. 

Alle har hørt om Gay Pride Festivalen, dette er en feiring av alle de som er lespiske, homofil, bifil og transpersoner, en festival der man kan være seg selv å være stolt av det. Det er også en på minnelse for alle mennesker i værden at kjærligheten kommer i alle former, farger og størrelser.

Symbolet for denne festiavalen er ett flagg som består av 6 ulike farger: Rød, Orange, Gult, Grønn, Blå og Lilla. Flagget kalles for Rainbow Flag og det er dette flagget og disse fargene som har inspirert meg til kortet jeg ønsker å hvise dere i kveld.


 A few weeks ago I came across a pack of 10 different rolls with Washi Tape, all rollers are in delightful colors, colors that have inspired me to make a special card. 

Everyone has heard of the Gay Pride Festival, this is a celebration of all those ho are lespian, gay, bisexual and transgender, a festival where one can be oneself and be proud of it. There is also an reminder for all people in the world that love comes in all shapes, colors and sizes. 

The symbol for this festival, is one flag that consists of 6 different colors: Red, Orange, Yellow, Green, Blue and Purple. The flag is called the Rainbow Flag, and it is this flag and the colors that have inspired me to this card I want to share with you tonight.

 


Jeg har laget ett enkelt kort ved å bruke 10 ulike ruller med Washi Tape. 
Tapen har jeg plassert loddrett, med litt mellomrom mellom vær farge. 
Da ser man den hvite kartongen som jeg har brukt under, som er fra Bazzill.


 I have created a single card using 10 different rolls with Washi Tape. The tape I have placed vertically, with little space between weather color. Then you see the white carton that I've used below, which is from Bazzill.

 


Oppå kortet har jeg limet fast flere knapper i samme farge nyanser som fargen på tapen under. Alle knappene er formet som ett hjerte som består av totalt 39 knapper og 9 ulike farger.


 Atop of the tape I glued several buttons in the same shades as the color of the tape below. All the buttons are formed as one heart, consisting of a total of 39 buttons and 9 different colors.Nedenfor hjertet har jeg brukt ett enkelt ord: Love
Ordet er wood som er fra Scrapiniec


Below the heart, I have used a single word: Love 
The word is wood from ScrapiniecSelv om kortet er ett enkelt kort, kan man gi dette kortet til noen man er glad i, til noen som skal gifte seg, til en fargerik venninne eller som ett Valentines kort på Valentines Day.

Kortet passer også til disse utfordringene:
Addicted to CAS, Time OUT Challenge og Less is More.


 Although the card is a easy card, you can give this card to someone you love, for someone who is getting married, to a colorful friend or as a Valentines card on Valentines Day.

This card fits also to these challenges:
Addicted to CAS, Time OUT Challenge and Less is More. Hvem sier at vi skal leve i svart / hvitt og ikke i Regnbuens Farger <3


 Who says that we are to live in black & white and not in a rainbow with lovely colors <3This card are in this challenges:

# 92 Stripes

Time Out Challenges 
# 62 Home Sweet Home

Simply Less is Moore 
# 285 Repetition

søndag 10. juli 2016

Think New and Just Create

Hei Dere :-)

Jeg er Gjeste Designer for ett norsk blad som heter Ett Trykk, å til vær utgave har jeg en / flere oppgaver som er bestemt litt på forhånd. 
I den utgaven som kommer i Oktober, har jeg en skisse jeg skal følge, det i seg selv er jo greit. Meeen når man ser bare skissen og ikke den lille skriften over, ja da blir det ett ekstra innlegg i bloggen min og ingen prosjekter i Ett Trykk fra meg i Oktober.

I grunn så synes jeg at det er litt vanskelig å lage kort bassert på en skisse, fordi det er ikke min sterkeste side. Jeg er vant med å bruke fantasien min uten begrensninger, men å få noen rammer ser jeg på en utfordring. Utfordringer er kjempe gøy, noen ganger blir det bra og andre ganger kansje ikke så veldig bra.
De to kortene jeg har laget, er laget ved hjelp av en skisse og personlig så liker jeg kortene veldig godt. Om du gjør det, det vet jeg ikke, men husk, så lenge man er fornøyd med det man lager, så spiller det vell ingen rolle om hvem som liker det eller ikke ;-)

Jeg har laget to firkanter, to størrelser og kortene er laget med PL kort fra KaiserCraft.


 I am Guest Designer for a Norwegian magazine called Ett Trykk, to each edition I have one / several tasks that are specific. 
In the edition that comes in October, I have a sketch I shall follow, that in itself is all right. But I only look at the sketch and not the small print, that says Christmas. That means that I have a extra post in my blog and no projects in Ett Trykk from me in October. 

I think that it is quite difficult to create cards based upon a sketch, because it is not my strongest side. I am used to using my imagination without limitations, but when I get a sketch I see a challenge. Challenges are great, its fun, sometimes it's good, sometimes maybe not so terrific. 

 The two cards I made, are made using a sketch and personally I like the cards very well. If you like them, I do not know, but remember, as long as you're happy with what you crate, then it does not matter if anyone likes it or not ;-) 

I have created two squares, two sizes and cards are made with PL card from Kaiser Craft.

 


Jeg har for to år siden tror jeg, kjøpt to pakker med PL kort fra KaiserCraft i to ulike størrelser. Jeg bestemte meg for at en dag så skulle jeg lage kort med de kortene jeg likte best. Når jeg flyttet til Trofors nå i vår, møtte jeg ei venninne som liker å lage LO og PL sider. Jeg ble såpass inspirert at jeg fant frem disse pakkene, tok de kortene jeg likte best og tenkte at nå var det på tide å lage disse kortene jeg har tenkt lenge på.

Kortene jeg har brukt kommer fra en serie som heter Capture Moments, Snapshot Cards - 4x6 og 3x4

Å hva jeg gjorde med kortene som ble til overs, jo det fikk min gode venninne, så hun kan bruke dem til PL sider <3 


 Abute two years ago I think, I purchased two packages with PL cards from KaiserCraft in two different sizes. I decided that one day, I want to make cards with the cards I liked best. When I moved to Trofors this spring, I met a friend who likes to make LO and PL sides. I was so inspired that I found them, took the cards I liked best and decided that now was the time to create these cards I have thought abute in a long time. 

Cards I 've used comes from a series called Capture Moments, Snapshot Cards - 4x6 and 3x4 

And what I did with the cards that were left, I gave them to my good friend, so she can use them to PL Pages <3

Begge kortene er laget med veldig mange 3D puter og alle lagene er bygget opp med dette, for å få den rette 3D effekten. Kortene får dere kjøpt hos Scrappegarasjen og dere finner dem HER :-)

På begge kortene har jeg brukt en Dies fra Heidi Svapp med ordet Create, dette er en herlig dies og jeg kjøpt flere ulike ord i fra den samme serie som jeg ser så frem til å bruke. De er veldig fine til CAS kort, kort og ikke minst LO'er.


 Both cards are made with very many 3D pillows and all the layers are built up with this, to get the right 3D effect. 

On both cards, I used a Dies from Heidi SWapp with the word Create, this is a delightful dies and I bought several different words from the same series and I look so forward to using them. They are very nice to CAS card; not to mention layouts.

 


Kortene er laget i to ulike nyanser, men passer sammen siden jeg har brukt kortene i fra en og samme serie. Men selv om kortene er like, har de noen ulike trekk.

Det største kortet i brunt, har jeg valgt å bruke ett Embossing pulver fra Stampendus med litt blått i seg og guld, Fargen heter Aged Auqa.
Dette pulveret har jeg brukt to plasser på kortet, men jeg har også brukt det nederst på diesen min også.

De andre detaljene jeg har brukt er flate dotter fra STAZ.


 The cards are made ​​in two different shades, but fit together since I have used the cards from the same series. But even if the cards are equal, they have some different traits. 

The biggest card in brown, I have chosen to use one Embossing powders from Stampendus with a little blue in it and gold, color called Aged Auqa . 
 This powder I have used two places on the card, but I have also used it at the bottom of create. 

The other details I 've used are flat dots from Staz.

 


Det minste kortet er i lyse toner. Her har jeg brukt ett Embossing pulver som heter Shabby Green, men som også er fra Stampendous.

Isteden for å bruke dotter i to ulike farger, har jeg bare brukt hvite på dette kortet. Dottene passer veldig bra til kortene, siden det allerede er en del sirkler i PL kortene som jeg har brukt.


 The smallest card are in bright tones. I have used one Embossing powder called Shabby Green, also from Stampendous . 

Instead of using dots in two different colors, I just used white on this card. The dots fits very well to the cards, since it is already circles on the PL cards that I have used.

  Da har dere sett mine to kort, laget av mange ulike PL kort fra KaiserCraft. 

Ønsker dere en fortsatt fin kreativ helg.
 

 Now you have seen my two cards, made ​​of many different PL card from KaiserCraft. 

I wish you all a creative weekend.Dette prosjektet er sendt inn til disse utfordringene:
This prosject are in this challenges:


Hjerteboden 
# Alt Er Lov

Papirlosjen 
# 8 Alt Er Lov

Scrappe Garasjen 
# 25 Tre På Rad
 Jeg har brukt denne linjen: 
Embossing - Blomster - Lommescrapping Kort 

Scrappelyst 
# Blomster

Nordsalten Hobbyklubb 
# 142 Blomstereng 

Crafty Creations Challenges 
# 319 Clean and Simple 

Crafty Calendar Challenge 
# Punches and / or Dies