fredag 23. september 2016

The Christmas Card in Red

Hei :-)

I dag tenkte jeg at jeg skulle vise dere mitt første kort som jeg har laget for Wycinanka. Wycinanka er en polsk produsent av Shipboards og andre produkter som stempler og ulike sett i 3D som man kan sette sammen selv.

Mitt første prosjekt er ett enkelt julekort i røde toner med hvite detaljer.

  
Today I thought I'd show you my first card that I've created for Wycinanka. Wycinanka is a Polish manufacturer of Shipboards and other products like stamps and various sets in 3D that you can build yourself. 

My first project is a easy Christmas card in red tones with white details.

 


Når man bestiller varer fra Wycinanka får man alltid med en lys tykk kartong som er med på å beskytte varene under frakt. 

Denne kartongen bestemte jeg meg for å lage min egen bakgrunn på, slik at jeg kunne bruke den som en del av kortet.

Når jeg laget bakgrunnen brukte jeg først to typer Nuvo Crystal Drops, Morning Dew og Ivory Seashell. Jeg fordelte det gjevnt over kartongen, før jeg brukte 4 typer Distress Ink: Barn Door, Aged Mahogany, Candied Apple og Fired Brick.
For å få litt variasjon i bakgrunnen brukte jeg litt hvit embossingpulver og bling.

Når Nuvoen er helt tør, er det nesten umulig å påføre mer farge, men du har da en bakgrunn med glans i. De røde fargene holder seg oppå Nuvoen, å synker derfor ikke inn i selve kartongen. 

Når bakgrunnen var ferdig, brukte jeg hvit embossing pulver på to shipboards fra Wycinanka sin serie som heter Decor. Den ene limet jeg rett på kartongen, mens den andre festet jeg oppå en del av pynten.


 When you ordering products from Wycinanka, you always find bright thick cardboard that helps to protect the products during shipment. 

This carton I decided to create my own background, so I could use it as part of the card. 

When I made the background I used first two types Nuvo Crystal Drops: Morning Dew and Ivory Seashell. I had a tin layer over the carton, before I used 4 types of Distress Inks: Barn Door, Aged Mahogany, Candied Apple and Fired Brick. 
 To get the little extra in the background I used some white embossing powder and some bling. 

When the Nuvo is dried, it is almost impossible to apply more color, but you then have a background with some shine in. The red color stays on top of the Nuvo, therefore the distress not get sucked in to the carton. 

When the background was finished, I used white embossing powder on two shipboards from Wycinanka, the wood is from the Decor collection. One I glue on the carton, while the other I attached atop of some of the flowers.

 


De andre detaljene jeg har brukt er blomster fra Wild Orchids, mens bærene vet jeg ikke helt hvor kommer fra. 

  
The other details I have used are flowers from Wild Orchids, while the berries I do not know quite where coming from.

 


søndag 18. september 2016

Paper Straws Perfect for Baby Cards

Hei Alle Sammen :-) 

I dag blogger jeg for kaBoks, å jeg er litt i de samme banene som de kortene jeg lagde til kaBoks sin utfordring  #5 Hjerter / Stjerner.
 Utfordringen varer frem til den 30 September kl 23:55, å du må ikke ha blogg eller bruke kaBoks produkter for å bli med på utfordringene våre.
Du kan vel si det at jeg ble litt hekta på de sugerørene, å har derfor laget to enkle kort til med sugerør, to enkle kort som er perfekt til noen som har fått baby <3

  
Today I have a new project for kaBoks, two easy card made with paper sraws, perfect to someone who just received a baby.

 


Jeg har veldig mange ulike sugerør å fant ut at gull og rosa, blå og sølv passet sammen. 
Så med dette kunne man da lage typiske jente og gutte baby kort. 

På det blå kortet har jeg 3 sølv sugerør og to blå sugerør med hjerter.

  
I have alot of many different straws, and I found out that gold and pink, blue and silver matched together. 
So if we mix them together, it will be typical baby girl and Baby boy card. 

On the blue card I have 3 silver straws and two blue straws with hearts.

 


Nederst på sugerørene har jeg tre store knapper, der den ene knappen har en stor sløyfe med en flat hvit dott oppå. 


At the bottom of the straws I have three big buttons where one button has a large bow with a flat white dott on top.

 


Det rosa kortet har jeg 3 gull sugerør og to sugerør som er i rosa. 

  
The pink card I have 3 gold straws and two straws that are in pink.

 


På det blå kortet hadde jeg tre blå knapper i samme farge, men på dette kortet har jeg valgt 3 forskjelige knapper, også her har den fremste knappen en sløyfe.


 On the blue card I had three blue buttons in the same color, but on this card I have chosen 3 different buttons, here too the button in the front have a bow.

 


På begge kortene har jeg brukt en baby dies og små bokstav dies fra kaBoks. 

  
On both cards, I have used a baby dies and small letters dies from kaBoks.


 

 


 


Sugerørene er festet på hvit kartong som er inket med distress ink. 

Mønsterpapiret som jeg har brukt er fra Maja Design sin kolleksjon Vintage Romance. 


 The straws are attached to white cardboard which is inked with distress ink. 

The Patterned paper that I have used are from Maja Design and the collection Vintage Romance.

 


torsdag 8. september 2016

Lollipop Cards in the end of Summertime

Hei Hei :-)

I dag er det Torsdag, å jeg er på nytt klar med ett nytt prosjekt laget for Maja Design. Jeg må innrømme at jeg ikke er helt ferdig med sommeren, selv om det regner dagen lang, skogen begynner å forandre farger og temperaturen synker, så har jeg lyst til å beholde sommeren litt til, vertfall i prosjektene mine.

Jeg har i dag 3 Lollipop kort jeg vil vise dere, å med tanke på at dette er første gang jeg har laget lollipop kort, ble jeg litt fornøyd med dem. Alle kortene er laget på samme måte, med de samme detaljene, men det som skiller dem er fargene på mønsterpapirene, embossing pulveret og hvilken dieser jeg har brukt.

Klikker du på bildene, blir de større og klarere.
  

Today it's Thursday and I am ready with a new project for Maja Design. I must admit that I'm not quite finished with the summer, even if it rains all day long, the forest begins to change colors and the temperature drops, you se I want to keep the summer a little longer, least in my projects.

 Today I have 3 Lollipop cards I want to show you, considering that this is the first time I've made ​​lollipop cards, I like them alot. All the cards are made in ​​the same way, with the same details, but what separates them is the colors of the pattern papers, the embossing powder and the dieses I've used. 

If you Clicking on the pictures, they get larger and clearer.

 


Jeg har hentet mønsterarkene fra den nyeste kolleksjonen som heter Summertime.
  

I have used the pattern sheets from the latest collection called Summertime.

 


Til det kortet som er blått har jeg brukt disse arkene:
It's My Favourite, Gives Me Joy, Cute Summer Dress, Glittering Water, Watch the Boats og Having Fun


To the card in blue, I've used these  paper sheets: 
It's My Favourite, Gives Me Joy, Cute Summer Dress, Glittering Water, Watch the Boats and Having Fun.Kanten på kortet er laget med en punch i fra Martha Stewart, oppå den har jeg flere lag med mønsterark i ulike størelser og brukt litt osteklut.


The edge of the cards is made with a punch from Martha Stewart, on top of the first layer I have several layers of patterned paper in different sizes and also spent some cheese cloth.

 


Under de hvite blomsterne har jeg blader som jeg har embosset med Shabby Blue, et pulver fra Stampendous. Sommerfuglene er en dies fra BoBunny, her er vingene embosset med det samme pulveret. I tillegg til bladene har jeg wood fra Wycinanka som er Embosset med hvitt pulver fra Ranger. I mellom alle blomsterne har jeg en lyseblå knapp med en sløyfe og oppå den har jeg en liten marineblå knapp. Over selve kortet har jeg en dies fra Heidi Swapp med ordet Imagine.
  

Under the white flowers, I have some leaves that I have embossed with Shabby Blue, a powder from Stampendous. The butterflies are a die from BoBunny, here the wings are embossed with the same powder as the leaves. Also under the flowers I have some wood from Wycinanka which is embossed with white powder from Ranger. In between all the flowers I have a light blue button with a bow and on top of it, I have a small navy button. Over the card I have one die from Heidi Swapp with the word Imagine.

 


Snur man kortet er det en enkel bakside. Åpner man sløyfen kan man skrive en hilsning inni den minste sirkelen.
  

When you turn the card, you can se that the card have a simple backside. If you Open the bow you can writing a greeting inside the smallest circle.

 


Kort nummer to er det kortet i grønt. Her har jeg brukt disse arkene fra Summertime: Greenery, Taste the Strawberries og Is Always the Best.
  

The second card is the card in green. I have used these sheets from the Summertime collection: Greenery, Taste the Strawberries and Is Always the Best.

 


Dette kortet har like mange lag som det kortet i blått.
Ordet Lovely er også en dies fra Heidi Swapp og knappene er byttet ut med noen i grønne toner. 


This card has as many layers as the card in blue. 
Word Lovely is also one dies from Heidi Swapp and the buttons have been replaced by someone in green tones.Her er bladene som er under blomsterne emboset med Aged Hunter, ett pulver fra Stampendous. Sommerfuglene er embosset med det samme grønne pulveret og kommer fra ett sett med 3 sommerfugler fra BoBunny.
  

Here are the leaves under the flowers embossing with Aged Hunter, one powder from Stampendous. The butterflies are embossed with the same green powder and comes from one set of three butterflies from BoBunny.
 
 


 Snur du kortet finner du en ny sløyfe som du kan åpne for å skrive en hilsning.
  

If you flip the card, you se a new bow that you can open for writing a greeting.Det siste kortet er i rødt, å da måtte jeg bare bruke ordet Bliss, dette er også en dies fra Heidi Swapp. Arkene jeg har brukt til disse kortene heter:
 Is Always the Best, Smell the Roses, Flowers Everywhere, Let's go for a Ride og Ligth Scarlet


The last card is in red and since the colour was red, then I just need to use the word Bliss, this is also one dies from Heidi Swapp. The sheets I have used are called: 
Is Always the Best, Smell the Roses, Flowers Everywhere, Let's go for a Ride and Ligth Scarlet

 


Bladene og sommerfuglene er embosset med ett pulver fra Distress Ink som jeg desverre ikke husker navnet på. Knappene på dette kortet er en liten som er rød og en stor en som er rosa. 
  

The leaves and the butterflies is embossed with a powder of Distress Ink I do not remember the name of. The buttons on this card is in red and a big one in pink.

 


Baksiden er akkurat den samme som på de andre kortene. 


The back is exactly the same as on the other cards.
 
 


Plasserer du alle Lollipop kortene sammen, får du en fin symfoni av sommerlige kort. Er det rart jeg vil holde på sommeren litt til ;-)


Placing all the Lollipop cards together, you get a nice symphony of summer cards. Now you see way I want to keep the summer a little longer ;-)

  SiljeKristin-sign

tirsdag 6. september 2016

The Card with all the Buttons

Hei Hei :-)

For en stund siden hadde jeg ett enkelt kort i Ett Trykk, vi skulle følge en skisse, å jeg valgte å gjøre denne skissen om til ett enkelt kort med knapper. 
Skissen finner du helt nederst i denne blogg posten.

  
A while ago I had a single card in a Norwegian Scrapbooking Magazine, The task was that we should follow a sketch I chose to do this sketch into a easy card with buttons.
The sketch will you find in the bottom of this blog post.

 


Mønsterarkene jeg har brukt er fra Maja Design sin kolleksjon som heter Vintage Spring Basics. Jeg har svertet karong og mønsterark med Distress Ink Vintage Photo. Den hvite kartongen jeg har brukt er fra Bazzill.

I alle hjørnene har jeg festet runde flate gule dots, disse kommer fra STAZ.


The Pattern sheets I have used are from Maja Design, from the collection called Vintage Spring Basics. I have blackened the cardboard and patterned paper with Distress Ink Vintage Photo. 
The white cardboard I've used is from Bazzill. 

In all the corners, I fastened round flat yellow dots, these are from Staz.Grunnen til at jeg valgte knapper er fordi jeg har så mange i ulike størrelser og farger. Knappene er festet med lim og 3D puter.


The reason I chose buttons is because I have so many different sizes and colors. The buttons are attached with glue and 3D foam pads.Knappene passer også veldig bra til kortet, i forhold til den skissen jeg hadde å jobbe ut i fra. Jeg kunne selvsakt ha vert mer kreativ, lage noe som var mer avangsert, men samtidig så var dette en måte å fortelle at det må ikke være STORT hver gang, man kan lage det enkelt også :-)


The buttons also fits very well on the card, according to the sketch I had to work from. I could make a more creative way to make my project, make something that was more technical. But on the same time I whant to tell that it must not be BIG every time, you can make it easy too :-)


 Ønsker dere en kreativ dag :-)

I wish you a Creative day :-) 


xo xo
Silje Kristin

mandag 5. september 2016

Miniatyre Jars with Jam and Marmalade

Hei Alle Sammen :-)

I dag er det den første mandagen i September, det betyr at Maja Design er klar med en ny, fersk og spennende Mood Board som du kan bli med på :-)
Du finner mer om Mood Boarden og hvordan du kan delta HER?

Denne gangen handler Mood Boarden om det som skjer når høsten starter, vi nyter de siste solstrålene, plukker sommerens siste blomster og vi høster inn bær og frukt så vi kan lage gode kaker, syltetøy, saft og marmelade. 


 Today it is the first Monday in September, that means Maja Design is ready with a new exciting Mood Board which you can join HERE :-)

This time the Mood Board is all abute the happens when autumn begins, we are enjoying the last rays of the sun, picks summer's last flowers and we harvest the berries and fruit so we can make good cakes, jams, juice and marmalade.

 


Jeg var i Sverige for en uke siden og kom over en liten avlang pakke med 4 små glass med marmelade og syltetøy i en helt vanlig Svensk matbutikk. 

  
I was in Sweden a week ago and came across a small package of 4 small jars of marmalade and jam in a normal Swedish grocery store.


 


 Når jeg så denne pakken, ble jeg inspirert av fargene i Mood Boarden og Innhøstingen som du kan se på det ene bildet. Jeg bestemte meg for å bruke embalasjen som en mal, for å lage min egen eske til de små glassene.

  
When I saw this package, I was inspired by the colors of the Mood Board and the harvest as you can see in one picture. I decided to use the packaging as a tuturial to create my own box to the little jars.

 


Til esken min har jeg brukt flere ulike ark fra Maja Design sin Kolleksjon 
Ska Vi Ta En Fika.

  
To box my I have used several different sheets from Maja Design's Collection Ska vi Ta En Fika.

 


Arkene jeg har brukt er disse:

 Here are the sheets I've used:

 Björnbärskakor    Hemma hos mig    Plommonkaka
Kaffetåren den bästa är    Våffla m. björnbärssylt


På esken som jeg lagde, kuttet jeg ut hullene med en Hexagon dies fra Memory Box. For å lage rammen som er rundt hullet brukte jeg to dieser, ved å plassere den minste inni en dies som er litt større. Disse limet jeg fast på utsiden.

På de andre tre sidene av esken har jeg strimler som jeg har punchet de lange sidene med en punch fra Martah Stewart. Disse strimlene festet jeg med dobelsidig tape oppå nye strimler med hjerter på, før jeg festet dem til selve esken. 

  
On the front of the box that I made, I cut out the holes with a Hexagon dies from Memory Box. To make the frame around the hole I used two dieses by placing the smallest inside the dies that are slightly larger. These I glue on the outside of the hole.

On the other three side of the box I have strips that I have punched the long side with a punch from Martah Stewart. These strips is attached with dobelsidig tape atop of strips with hearts, before I put them on the box.For å få en litt ekstra pakke følelse har jeg brukt woks tråd i to lilla farger, som jeg har brukt rundt esken og festet i en stor sløyfe på fronten av esken. Før jeg lagde selve sløyfen, fant jeg en stor brun knapp som jeg tredde trådene igjenom, når sløyfen var laget festet jeg en rund lilla knapp oppå. 

Selve esken står på 4 runde perler, disse har jeg limet fast med lim pistolen.

  
To get a little extra package feeling I've used woks tread in two purple colors, which I have used around the box and secured in a big bow on the front of the box. Before I made ​​the bow, I found a large brown button as I threaded the tread true, when the bow was made ​​I attached a round purple button on the top. 

The box stands on four round pearls, these I have glue in place with a glue gun.For å få en litt mer høst følelse, har jeg stanset ut høst blader som jeg har embosset med Embossing Pulver fra Stampendous. Pulveret jeg har brukt heter: Aged Bronze


To get a little more fall feeling, I've use a die with autumn leaves as I have embossed with Embossing Powder from Stampendous. The powder I used is called: Aged Bronze.

 


I tillegg til de hvite blomsterne, bestemte jeg meg for å embosse to orange gresskar, pulveret jeg har brukt heter Aged Wine og kommer også fra Stampendous. 

Jeg synes dette ble en morsom og stilig effekt til hele prosjektet. Det er kansje uvanlig å ha fargerike gresskar som ikke er orange, men til denne esken her, synes jeg det ikke gjør noe. 

  
In addition to the white flower, I decided to embosse two orange pumpkins, the powder I used is called Aged Wine and also comes from Stampendous. 

I think this was a fun and stylish effect to the whole project. It is maybe unusual to have colorful pumpkins that are not orange, but this box here, I think it does not matter.
 
 

 


  Åpner man opp flippen som er på den korte siden kan man ta ut de fire små glassene med deilig syltetøy og marmelade <3


If you open up the fold on the short side, you can take out the four small jars of delicious jam and marmalade <3Det som er så fint med denne pakken med de små glassene er at de koster runt 25 norske kroner. Du kan hvis du vil lage din egen innpakking og gi dem som gave til noen du kjenner. Hvis du skal selge på julemesse i år, er dette en god idee som du kan ta med deg på messe å ha stående på ditt eget salgsbord. 
Dette er en flott gave som man kan gi i julegave med god samvittighet. 


 The great thing with this package of those little jars is that they cost round 25 Norwegian. You can if you want to make your own wrapping and give them as a gift to someone you know. If you sell at the Christmas Fair this year, this is a good idea that you can take with you and have standing on your own sales table. 
This is a great gift that you can give as a Christmas Present.

SiljeKristin-sign


Dette prosjektet er med i disse utfordringene:
This project are in these challenges blogs:


Papirplaneten 
# 9 Høst

 

søndag 4. september 2016

Mini Kort Laget med de Samme Mønsterarkene

Hei Igjen :-)

I dag er jeg innom bloggen min for å vise dere noen kort jeg har laget med kort kitet til Scrapomania
Jeg er så heldig at jeg nok en gang er blitt spurt om jeg har lyst til å lage noe med denne måndens kort kit, å til dette måtte jeg bare si ja. 

Nok en gang er kort kitet fult av de mest lekreste ting.
Fem nydelige mønsterark fra Maja Design, 2 kartong i lys farge, 2 kartong i en nydelig marine blå farge, mye blomster, flotte klistremerker fra Papirdesign, wood fra Wycinanka, 3 ulike halvperler og myyyyye mer.

For at jeg denne gangen skulle få frem alt det nydelige som er i pakken, bestemte jeg meg for å lage 3 mini kort i 3 ulike varianter. På denne måten får man sett litt av innholdet som er i kitet og samtidig bli inspirert på flere måter.

Det første kortet jeg skal vise dere er ett kort som er 11x11cm

 


Kortet jeg har laget består av seks lag, hvor det nederste laget er selve basen til kortet. Alle firkantene er kuttet ut med skjærebrett og bygget opp med 3D puter, å i noen av hjørnene har jeg festet marine blåe halvperler.

 


På midten av kortet har jeg laget en stor sløyfe med ett av båndene som var med i kitet. Jeg delte sugerørene i to og plasserte to halve deler under sløyfen. For å få fram det maritime i prosjektet, festet jeg shipboards av ett anker og en båt oppå sløyfen.

 


Kort nr to, er laget med de samme arkene i pakken, bare at dette kortet er rundt. Her har jeg prøvd å lage en litt mer drastisk effekt på kortet, ved å bruke embossing pulver på deler av sirklene og pynten.Som du ser så har jeg brukt en del hvite halvperler som jeg har festet i hver halv sirkel. Alle disse halvperlene er med i kitet, i tillegg til flere av de blomsterne som jeg har brukt på kortet. Jeg har også valgt å feste litt osteklut i mellom to av lagene på kortene. Rundt sugerørene har jeg laget en slyfe av marineblå voks tråd og ved siden av er det ett lite stykke bånd som jeg har laget i flere strimler og festet med lim her og der.

 


Det siste jeg har laget med dette kitet er en tag som består av hele fire lag. 
Denne er veldig enkel i seg selv, men full av valg muligheter. Her kan man bare velge å ha tagsen slik den er eller man kan skrive noen koselige ord.

Her har jeg valgt å lage en ny sløyfe av den samme voks tråden som jeg har brukt på kortet oven for. I sløyfen finner du også to anker som står i stil med det maritime i tagsen. Rundt ankrene og sløyfen har jeg festet mange små og store halv perler. 
Restene av det marineblåe båndet har jeg brukt øverst i tagsen og laget en liten sløyfe.Da har dere sett 3 eksempler på hva dere kan lage med kort kitet til Scrapomania, å enda er det mange rester av mønsterark, kartong og mye stæsj igjen til flere prosjekter. 

Ønsker dere en fortsatt flott å kreativ dag,
klem fra Silje Kristin