tirsdag 3. mai 2016

What Happened in April ???

Hei Alle Sammen <3 

April månde sukket for seg og plutselig er vi i Mai. Dagene i April har gått så fort, at jeg vet i grunn ikke hvor tiden ble av. Det jeg kan si er at den ikke er brukt på scrapping, noe som kan bekreftes ut i fra at jeg bare har publissert ett innlegg på bloggen min i hele April. 

Dere skjønner at i April så valgte jeg å prioritere mine nye kapittler i mitt liv og rehabilitering av en ryggskade som jeg fikk for over ett år siden. 

I April har jeg flyttet bort fra Bodø til Trofors, inn i en stor leilighet sammen med den fine flotte mannen min og hans nydelige sønn. Vi har bestilt omtrent 30 esker fra IKEA med møbler, vi har dekorert barne rommet til Henrik og vi har flyttet hans og mine ting inn i den nye leiligheten vår. Å jeg er den mest lykkeligste kvinnen på kloden ;-)

Så April dreide seg ikke mye om scrappingen, men om den nye familien vi nå er. I tillegg til dette og oppi alt kaoset, fikk jeg plass på ett rehabiliteringssenter med ryggskaden jeg fikk i 2014, der jeg har vært de to siste ukene. Det har vært mye reising og jeg har også sakt adjø til flere Team der ute som jeg har vert i (som ikke var en lett avgjørelse). Alt dette har jeg valgt å gjøre fordi jeg måtte konsentrere meg om meg og mine, å April var en slik tid der familie kom først. Henning og Henrik er de to viktige personene i livet mitt og scrappingen er blitt nr to på listen (jeg tror nok at det er slik for mange andre der ute også) <3

Nå i dag kan jeg si at jeg er overlykkelig over at jeg er en del av to flotte team, Maja Design og Gjeste Designer i Ett Trykk. I nær fremtid så håper jeg at jeg er så heldig at jeg blir en del av nye Design Team i og uttafor Norge. Jeg føler at tiden er inne til å konsentrere seg litt mer om scrappingen og er derfor klar for nye utfordringer i flere team utenom de to jeg er i nå. Jeg føler meg så heldig som har den støtten fra Henning, han forstår hvor viktig scrapbooking er for meg, å at det er en viktig del av hvem jeg er som person. 
Jeg elsker det å kunne være kreativ.

Jeg har søkt på flere stillinger der ute, å hvem vet hva tiden fremover vil bringe. Uansett nye team eller ikke, så vet jeg innerst inne hva som er viktig i denne hobbyen vi holder på med: Inspirere, Utvikkle og det at vi har LIKE verdier uansett hva vi skaper mellom hendene våre. Det er så viktig at vi som er så kreative kan se bort fra de tingene som driver oss til sjalusi og ødeleggelse, å heller konsentrere oss om hva som er gøy og huske på de tingene som gjorde at vi begynte med scrapbooking i første omgang. Tenk hvor kjedlig det hadde vært hvis hvis vi alle sammen laget de samme tingene? 

Mai er en flott tid, en tid de fleste av oss ser frem mot, det å kunne gi slipp på vinteren og si velkommen til de varme solstrålene er herlig <3 
Mai for meg betyr blomstre, alt uttenfor vinduet vårt skal blomstre og gro, duftene skal ut og bli spredd med vinden, kun for å lokke oss ut i vår luften.
Det betyr også at det nye scrappe rommet skal opp og på plass, alle tingene mine skal ut av eskene og inn i hyller og skap og jeg skal igjen sitte i mine egene tanker med min egen fantasi. 

Ja det er en herlig tid, hva med å nyte den, slik jeg skal å la alle andre unødvendige planer ligge å bli glemt. Før du vet ordet av det, så har man gått glipp av sommeren og det som virkelig betyr noe.

Kreativitet, Opplevelser, Famile og mye Kjærlighet <3 

Jeg ønsker alle mine lesere en riktig god Mai <3 
Kos dere med ideene deres, om det er Mixed Media, CAS, LO, Bokser eller 3D prosjekter å ikke la noen fortell deg at det du gjør ikke er godt nok 
--- Det er alltid Godt Nok <3 


Klem fra Meg :)  Hello Everyone :-)

Suddenly April is gone, and we say Welcome to May. The days in April has gone so fast and I dont know where the time went. 
 That I can say is that I did not use the time on Paper Crafting, which can be confimed that I have published one post in my blog throughout April.

You see that in April I chose to prioritize my new chapters in my life and rehabilitation of a back injury that I got for more than a year ago.

In April, I moved from Bodø to Trofors, into a large apartment with my great boyfriend and his beautiful son. We've ordered aboute 30 boxes from IKEA with furniture, we have decorated the kids bedroom to Henrik and we have moved his and my stuff into thew place. And I am the most happiest women on the planet. As you know April was not abute Paper Crafting, but about the new family we now are. 

In addition to this and the middle of all the chaos, I got a place at one rehabilitation center with my back injury I received in 2014, where I've been in the last two weeks. There have been a lot of traveling and I also say goodbay to several design team (it was not easy to do) that I've been in. All this I have chosen to do because I had to concentrate on me and mine and April was such time where family came first. 
Henning and Henrik are the two most important people in my life and scrapbooking has been number two on the list (I think that this is like for many others out there too) <3 

Now today I can say that I am overjoyed that I'm a part of two great teams, Maja Design and Guest Designer in Ett Trykk (Norwegian Scrapbooking magazine). In the near future I hope that I am so lucky that I become a part of new Design Team, her in Norway and on the outside. I feel that it is time to concentrate a little more abute scrapbooking agin and is therefore ready for new challenges in several teams outside the two teams I'm in now. I am so happy that I have the ful support from my Boyfriend Henning, he understands how important scrapbooking is for me, that it is an important part of who I am as a person. 
 I love being able to be creative <3

I have applied for several DT Team and who knows what the future will bring. Whatever if it is a new team or not, I know basically what is important in this hobby we're doing: Inspire, Develop and that we have LIKE values whatever we create between our hands.It is so important that we who are so creative can disregard the things that drives us to jealousy and destruction, to concentrate instead on what is fun and remember the things that made us start with scrapbooking in the first place. Imagine how boring it would be if we all made the same things ? 

May is a great time, a time most of us look forward to, being able to let go of the winter and say welcome to the varm rays of the sun, is wonderful <3 
 May for me means flourish, everyting outside our windows flourish and grow. The smels from the flowers and the gras get spread by the wind, only to make us go outside and enjoy the outdoors.
 It also means that the new scrapbooking room should up and in place soon, all my things will be out of boxes and into shelves. I shall again sit in my own room, with my own imagination.

 Yes it is a wonderful time, whay not enjoy it and let all the other unnecessary plans remain to be forgotten. Before you know it, you have missed the summer and the things that matters.

Creative - Adventures - Family - and alot of LOVE <3

I wish all my readers a great May <3
Enjoy yourselves with yours ideas, if it is Mixed Media, CAS, LO, Boxes or 3D projects - do not anyone tell you that you do is not good enough --- It is ALWAYS good enough <3

A big Hug from me :)


3 kommentarer:

 1. Lykke til med alt det nye i livet ditt :-) Og vi har jo så mange flotte tutorials fra deg som mange av oss sikkert ikke har nådd å prøve enda, så en liten pause gjør jo ingen ting.

  SvarSlett
 2. Godt å høre at det går bra med deg :) Kos deg med mannen din og sønnen hans i den nye leiligheten deres. Klem!

  SvarSlett
 3. Håper du fikk godt utbytte av rehabiliteringen og at ryggskaden din er bedre!
  Nyt våren og kos deg!
  Klem

  SvarSlett

Thank you for your kind comments. I love reading them and they make my heart sing <3