onsdag 26. oktober 2016

Step by Step - Winter Coffee Bag

Hei Dere :-) 

Jeg har i går å i dag holdt på med å lage ett etui til en kaffeose, å mens jeg gjorde dette, lagde jeg en steg for steg forklaring. I denn forklaringen får du alle målene på kartong og mønsterark, samtidig som jeg har tatt bilder mens jeg har plassert alle de ulike detaljene. 

Det er mange der ute som har gjort dette med en kaffepose, men dette er min forklaring å min måte å gjøre dette på. 

Kaffeposen min skal jeg gi til en person som har gjort dagene mine mye lettere, og gitt meg noe å se fram til 😊


I have yesterday and today create a holster to a coffee bag, while I was doing this, I created a step by step explanation. In this explanation, you get all the measures on the cardstock and the patterned papers, I also have taken pictures while I have placed all the various details. 

There are many out there who have done this with a coffee bag, but this is my explanation and my way of doing it.

My bag, is a gift to a spesial person 😊

 


Til denne posen har jeg brukt mønsterark fra den nye kolleksjonen fra Maja Design, I Wish <3 Arkene jeg har brukt får du vite lengre ned i forklaringen. 
  

For this bag I have used paper from the new collection from Maja Design, I Wish <3 The sheets I've used I tell you further down in the step by step.

 


Denne forklaringen er tatt inne på ett kjøkken, så fargene er ikke opptimale, men jeg tror du skjønner og ser hva jeg mener.

Forklaringen står under vert bilde.
  

This explanation is taken in a kitchen, so the colors are not right, but I think you get it and can see what I have done. 

The explanation is under eatch image.


STEP ONE:

 


Du trenger to strimler med kartong, som har disse målene:
 29cm x 10cm
23cm x 10cm

Den korte preger du på 1cm og 22cm
Den lange preger du på 6 cm og 28cm
Slik som det er gjort på bildet over.


You need two strips of card stock, which has these measures: 
29cm x 10cm 
23cm x 10cm 

The short one, you characterize on 1cm and 22cm 
The long one, ypu characterize on 6cm and 28cm 
As the picture above.


STEP TWO:


 På den korteste av strimlene, fester du dobbelsidig tape på den lille flippen som er på 1cm, på begge sidene.
  

On the shortest of the strips, attach double sided tape on the small tab that is 1cm, on both sides.


STEP THREE:

 

 

Fest de to strimmlene sammen til hverandre, slik på bildet over.
Setter du kaffeposen inni, blir det lettere å jobbe vidre med den.
HUSK: At denne forklaringen er beregnet på COOP sine kaffeposer.

  
Attach the two stripes to each other, like the picture above. Put you coffee bag inside, it becomes easier to work forward with it. 
REMEMBER: That this explanation is based on the coffee bags from COOP.


STEP FOUR:

 

 

Jeg har brukt 3 ulike mønsetark fra I Wish kolleksjonen.
Arkene jeg har brukt heter: I Wish Those Memories Will Last, I Wish You a Happy New Year og I Wish to Play in the Snow.

Jeg har kuttet dem i 3 ulike størrelser, som er tatt ut i fra fronten på etuien til posen. Dette er målene på de 3 delene:
9,8cm x 21,8cm
9cm x 21cm
7cm x 19


I've used 3 different pattern sheets from the I Wish collection. 
The sheets I have used is: I Wish Those Memories Will Last, I Wish You a Happy New Year and I Wish to Play in the Snow. 

I've cut them in 3 different sizes, which are made on the basis of the front of the case for the bag. These are the dimensions of the three parts: 
9,8cm x 21,8cm 
9cm x 21cm 
7cm x 19


STEP FIVE:

 

 

 

På de to minste bitene fester du 3D puter under, plasserer så den miste på den i medium, før du fester dem på den største biten, slik som på bilde nummer to.

Så fester du dobbelsidig tape under og fester den så på fremsiden av etuen.


At the two smallest pieces attach 3D foam pads underneath, then places the smallest one, on the medium piece, before attaching them on the biggest piece, such as the second image. 

Then attach double sided tape underneath and attach it on the front of the bag.


STEP SIX:

 


For å holde kaffeposen bedre på plass, har jeg brukt brun voks tråd rundt, igjennom en knapp og avslutte med en sløyfe.
Den som får posen kan lett åpne den og ta ut kaffeposen.


To keep the coffee bag in place , I've used brown wax thread around, through a button and finish with a bow. 
Whoever gets the bag can easily open it and take out the coffee bag.


STEP SEVEN:


 

 

 


På fremsiden av etuien har jeg festet ett motiv av en snømann.
Snømannen er hentet fra ett ark som heter I Wish i den samme kolleksjonen som de andre arkene. Jeg har bygget opp snømannen med flere lag og 3D puter. Målene på firkantene er:
8,5cm x 11cm
7cm x 9,5cm
6cm x 8,5cm (motiv)

Når jeg er ferdig med oppbyggingen, fester jeg dobbel sett med 3D puter på undersiden og fester så motivet til etuien. Slik som bildene over.


On the front of the bag, I attached one images of a snowman. 
The Snowman is taken from one pattern paper called I Wish in the same collection as the other sheets. I have built up the snowman with multiple layers and 3D foam pads. 
The dimensions of the squares are: 
8,5cm x 11cm 
7cm x 9,5cm 
6cm x 8,5cm (Images) 

I attach double set of 3D foam pads on the bottom and then attaches the snowman on the bag. As the pictures above.


STEP EIGTH:

 

På den flippen som er øverst på etuen, fester jeg en stor brun knapp, her bruker jeg brun voks tråd for å lage en stor sløyfe.

  
On the flip on the top, I attach a big brown button, here I use brown wax threads to create a large bow.


STEP NINE:
 
 

 

Nå starter jeg med pyntingen, jeg kommer til å vise deg hvordan jeg har pyntet den halve siden. Nede i venstre hjørne, litt under motivet limer jeg fast strå. (Litt usikker på hva det heter)

  
Now I start with the decorations, I'm going to show you how I've decorated the half side. In the Lower left corner, just under the snowman I glue som straws. (A bit unsure of what this is called)


STEP TEN:

 

 

 

For å få en litt vinterlig effekt på fremsiden, går jeg over her og der med noe som heter True Snow, Når det er påført, har jeg glitter over.

  
To get a little wintry effect on the front, I go over here and there with something called True Snow, and then I have some glitter over.


STEP ELLEVEN:

 

Noe av pynten jeg har tenkt å bruke i tillegg til brune og hvite blomster er frostet bær, kanelstang, stjerne og kongler.


Some of the details I intend to use in addition to brown and white flowers are frosted berries, cinnamon stick, star and pinecones.


STEP TWELVE:

 

 

 

 

Som dere ser på bildene over, har jeg startet nederst og bygget meg oppover.
Jeg startet med stjernen, så kanelstangen, en stor hvit blomst, 2 ulike brune blomster, en kongle under stjenen, en kongle under de to brune blomsterne og til slutt fester jeg de frostene bærene under kanelstangen og over konglen lengre opp. Jeg har brukt Quick Glue fra Panduro.

  
As you can see in the images above, I started at the bottom and built me ​​up. 
I started with the star, so the cinnamon stick, a large white flower, 2 different brown flowers, a pine cone under the star, a pine cone under the two brown flowers and finally I attach the frosted berries under the cinnamon stick and over pinecone further up. I have used Quick Glue from Panduro.


DONE:

 


Som du ser har jeg brukt noen av de samme detaljene oppe i høyre hjørne som jeg har brukt nede i venstre Hjørne.
  

As you can see I have used some of the same details in the upper right corner that I've used in the lower left corner.

 


Motivet i midten av snømannen har også fått snø på seg og er rammet inn i de ulike detaljene jeg har brukt.

  
The snowman in the middle also have some snow and are framed in, with various details I have used.


 


På forklaringen til over, ser du at jeg ikke har festet en liten hvit bjelle til kanelstangen, det gjorde jeg etterpå som det lille ekstra.

  
In the step by step further up, you can see that I not attached a little white bell to the cinnamon stick, I did that afterwards like something extra.
Blomsterne, stjernen, bær, kongler og kanel passer veldig godt til mønsterarkene til Maja Design, her ser du også bedre hvordan jeg har bygget det hele opp.


The flowers, stars, berries, pine cones and the cinnamon fits very well to the pattern sheets from Maja Design, here you can also see better how I have built it all up.

 


Vender man litt på posen kan man se kaffeposen inni etuien og knappen på siden. Øverst på posen ser du også den store knappen jeg har brukt, her har jeg også laget en stor sløyfe.


If you turn the bag you can see the coffee bag inside and the button on the side. On the Top of the bag you will also see the large button I've used, here I have also made a big bow.

 


En enkel kaffepose som ble gjort om til en Julegave til den som har alt eller til noen du bare vil vise litt ekstra omtanke til :-) 


 A simple coffee bag which was made into a Christmas gift for a person who has everything or for someone you just want to show some extra thought to :-)

 


xo xo
Silje Kristin

Dette prosjektet er med i disse utfordringene:
This project are in these challenges:

Kort o Mania
#162 La det Blomstre

8 kommentarer:

 1. Utrolig flott! Denne må jeg forsøke meg på.

  SvarSlett
 2. Du er bare nr 1. Denne må jeg forsøke å lage😉

  SvarSlett
 3. Bare utrolig flot, som alt du laver Silje. Og en rigtig god forklaring til hvert eneste trin i fremgangsmåden. Super tut meget klar og let forståelig.

  SvarSlett
 4. Så flott pose Silje :-)
  Morsom vri på å gi bort en liten ting :-)
  Tusen takk for inspirasjon :-)
  Klemmer fra Gro

  SvarSlett
 5. Nydelig, Silje!
  Så mange vakre detaljer :))
  Takk for inspirasjon!

  SvarSlett
 6. Tusen takk for flott tutorial Silje Kristin! Du har virkelig gjort en god jobb med beskrivelsen. Nydelig gavepose dette her! :) Mottakeren blir sikkert kjempe glad.

  SvarSlett
 7. Kjempeflott pose til kaffen, lekre detaljer og nydelig pyntet.
  Takk for at du deltar på KortoManias utfordring.
  Klem fra Sissel

  SvarSlett

Thank you for your kind comments. I love reading them and they make my heart sing <3