tirsdag 23. august 2016

New on Washi Tape

Riktig God Kveld Alle Sammen :-)

I kveld tenkte jeg at jeg skulle dele en artikkel med dere som jeg skrev for The Paper Crafting :-) Teksten handler om hvordan det er å være ny på Washi Tape og hvordan man bare kan stupe rett ut i det :-)


Det flotte med scrapbooking er at det finnes mange ulike sjangere, dette fører ofte til at man får sin egen stil, at man liker Vintage bedre enn Shabby Chic og vi blir inspirert til å prøve noe helt nytt. Men vi finner også veldig fort ut at DETTE skal jeg overhode ikke prøve, investere i eller engasjere meg for å få til. Jeg hadde denne innstillingen om Washi Tape, og som nybegynner, kunne jeg ikke ha tatt mer feil.

Jeg har bestandig vært den som liker Vintage, mange detaljer, flere lag med mønsterpair, med andre ord alt annet enn enkelt. Mine utfordringer før var å lage de prosjektene som var enkle, de med null blomster, prosjekter langt i fra Vintage og der flere mønsterark ikke eksisterte. Jeg snakker om CAS kort, CAS står for Clean and Simple, som på norsk betyr "Rent og Enkelt". Det vil si en sjanger innenfor scrapbooking som er noe helt annet enn hva jeg liker og hva jeg er vant med, helt til for noen måneder siden.

Dere skjønner at det jeg skulle gjøre var å bevege meg inn i den store jungelen med sterke farger, embossingpulver, enkle ord på norsk og engelsk, stempler, små herlige detaljer, enkle dieser og ikke minst rull på rull med Washi Tape. Denne berømmelige tapen som man liker eller helst ikke vil bruke.

Jeg har en venninne som bruker mye tape, og jeg må si jeg ble inspirert til å teste dette ut. Så jeg lånte en rull med tape, en tape med striper av gull og tenkte hva kan jeg gjøre med deg. Husk dette var ett helt nytt territorium for meg, ukjent farvann og i grunn så skulle jeg ønske at jeg hadde kart og kompass til denne ukjente ferden. Etter litt frem og tilbake ble denne tapen brukt for å lage noen enkle kort med en tekst, embossingpulver og flate sorte dots og jeg var fascinert av mulighetene og fristet til å finne ut hva mer.

Det hele dreide seg vel om å ta sjansen å tenke at dette er jo bare for meg, det er jo bare jeg som ser dette. Enten biter jeg på som så mange andre har gjort eller jeg finner ut at dette var en tabbe. Uansett hva utfallet ble, kommer jeg til å sitte igjen med en erfaring rikere enn jeg gjorde i går. Så jeg begynte å se og lete etter tape som jeg ikke hadde sett tidligere, for å prøve meg fram. Det jeg fant var en hel verden med farger, men lite visste jeg at de tapene som fanget min oppmerksomhet mest var to ruller med epler på.

  
Tonight I thought I'd share a article with you that I wrote for The Paper Crafting :-) The text is about what it's like to be new with Washi Tape and how you can just can jump right into it :-) 

The great thing about scrapbooking is that there are many different genres, this often leads to how we gets our own style, way we like Vintage better than Shabby Chic and that we are inspired to try something completely new. But we can also very quickly realized that THIS should I not try, invest in or engage me to do. I was like that abute Washi Tape, and as a beginner, I could not have been more wrong. 

I've always been the one who likes Vintage, many details, several layers of pattern pair, in other words, anything but easy and CAS. My challenges before was to make the projects that were simple, the one with zero flowers, projects far from Vintage and where several patterned papers did not exist. I'm talking about CAS card, CAS stands for Clean and Simple. That is a genre in scrapbooking that are completely different than what I like and what I'm used to, until a few months ago. 

You see what I did was to move into the big jungle with bright colors, embossing powder, simple words in English and Norwegian, stamps, small lovely details, simple dieses, and roll on roll with Washi Tape. This infamous tape that you like or would rather not use. 

I have a friend who uses a lot of tape, and I must say I was inspired to test this out. So I borrowed a roll of tape, a tape with stripes of gold and thought what can I do with you. Remember this was a completely new territory for me, I wish I had a map and compass to this unknown journey. After some back and forth, I use this tape to make some simple card with a text, embossing powder and flat black dots and I was fascinated by the possibilities and tempted to find out what more. 
 No matter what the outcome was, I'm going to be left with an experience richer than I did yesterday. So I started looking and searching for the tape that I had not seen before, to try my way. What I found was a whole world of colors, but little did I know that caught my attention most was two rolls with apples on.
 


 Personlig så hadde jeg ingen ideer på hva jeg skulle gjøre med rullene, når de dumpet ned i postkassen min. Det var med skrekkblandet fryd da jeg fant fram tykk kartong, dobbeltsidig tape, hvit kartong og eplene.


Personally, I had no ideas on what to do with the tape, when they slumped down in my mailbox. It was with fearful joy when I took out thick cardboard, double sided tape, white cardboard and the apples.

 

 


 Jeg begynte å dekke til kartongbitene med tapen, og til slutt satt jeg igjen med 6 avlange firkanter dekt med røde og grønne epler. Jeg plasserte disse oppå hvit kartong med lik avstand mellom hver, før jeg igjen satt som ett spørsmålstegn. Slik lå kortene i flere dager, før jeg til slutt brukte chipboards fra Creative Embellishments. Disse farget jeg med hvit embossingpulver før jeg festet dem over eplene.


I started covering the cardboard pieces with tape, and finally I was left with 6 squares covered with red and green apples. I put these on top of white cardboard with equal distance between each, before I again sat as a question mark. I left the cards for several days, until I finally used chip boards from Creative Embellishments. These I covered with white embossing powder before I put them over the apples.

 

 


Etter å ha spekulert, gått frem og tilbake, hadde jeg to sommerlige kort. Disse kortene kan man lett gi som en sommerlig hilsen sammen med en flaske vin til en venninne eller man kan skrive noen koselige ord på de hvite sidene og gi dem til den koselige naboen.

Mitt råd til dere er å hoppe ut i det, finn den tapen som virker spennende, en dere ser som en utfordring og bare bruk den til det første som faller inn. Og blir det ikke bra, ja da er det bare å begynne på nytt igjen.

I ettertid har jeg investert i flere taperuller, av den enkle grunnen at jeg er fascinert av de enkle mulighetene. Det er ingen som sier at du må bruke tapen til kort, LO'er eller PL sider. Hvorfor ikke bruke en fresh tape på hyllekanten i kjøkkenskapene dine, hvorfor ikke dekorere blyantene til tante barnet ditt, så de er klare til skolestart eller hva med å dekorere PC lokket slik at den matcher fargene som er i stuen din. Tapen er nok kommet for å bli i mange år fremover, hvordan vil du bruke den, er helt opp til deg :-)

  
Having speculated, going back and forth, I had two summery card. These cards can easily give as a summery greeting along with a bottle of wine to a friend or you can write some cozy word in the white pages and give them to the cozy neighbor. 

My advice to you is to jump in it, find the tape that seems exciting, one you see as a challenge and just use it for the first you fall for. And if you dont like it, well just start all over again. 

I have invested in more tape rolls, for the simple reason that I am fascinated by the simple possibilities. Nobody says you have to use tape to cards, layouts or PL sides. Why not use a fresh tape on the shelf edge in the kitchen cabinets, why not decorate your pencils to your Aunt child, so they are ready when the school starts or decorate your laptop that it matches the colors that are in your living room. 

The tape is probably here to stay for years to come, how will you use it is entirely up to you :-)

xo xo
Silje Kristin

4 kommentarer:

 1. Two beautiful card. Love them all.
  Valerija xx

  SvarSlett
 2. Tusen takk for enda mer inspirasjon, du rocker 😘

  SvarSlett
 3. Inspirerende. Kjempebra skrevet og to nydelige enkle kort. Dette må jeg prøve 😁

  SvarSlett

Thank you for your kind comments. I love reading them and they make my heart sing <3