lørdag 2. mai 2015

WINK of STELLA BRUSH - part TWO

Hei Hei Alle sammen <3 

Ført så vil jeg bare GRATULERE Dere med SCRAPBOOKING DAGEN :-D :-D Kansje bruker dere vert minutt av den på ulike papir prosjekter, å nyter det ut i det fulle. Selv har jeg i løpet av de siste 4 dagene jobbet med ett stort papirprosjekt, som kommer i bloggen min i morgen <3
Der vil du se at jeg har brukt Wink of Stella på flere ulike detaljer og papir.
The Baby Vintage Gift Boxes 

Men nå over til Wink of Stella :-) 
VELKOMMEN skal dere være til del TO, om disse fantastiske kostene. Denne gangen skal jeg vise dere hva dere kan gjøre med ulike blomster som dere bruker på kortene dere lager eller andre ulike papir prosjekter. 


Hey Hey Everybody <3 

Fist I just congratulate you with SCRAPBOOKING DAY :-D :-D Maybe you use every minute of it on different paper projects. I have in the past four days working on one big project, which comes in my blog tomorrow <3
There you will see that I have used Wink of Stella on several details and paper.
The Baby Vintage Gift Boxes 

But now over to Wink of Stella :-) 
WELCOME to part TWO , about these wonderful brush'es. This time I will show you what you can do with different flowers that you use on the cards you make and on other various paper projects.


 
Del en om Wink of Stella dreide seg om Chipboards fra Storyteller. Denne gangen er det blomster som har fått glitter på seg.  

Jeg har valgt meg ut blomster oss tre ulike merker. På denne måten får dere sett best hvordan du kan bruke kostene. Dette er også mine favoritter som jeg bruker til mange av prosjektene mine

Jeg har gått for Storyteller, Papirdesign og Wild Orchid Crafts.


Part one of Wink of Stella was about Chipboard's from Storyteller. This time it's all aboute the flowers that have got glitter on them.

I have chosen me out flowers from three different brands. This gives you the best Idea on howe to use the brush'es.
This is also my favorites that I use on many of my projects.

 I have used flowers from Storyteller, Papirdesign and Wild Orchid Crafts. På de fleste blomster bruker jeg bare den klare og den hvite kosten fra Wink of Stella. Disse to er de som det egner seg best å bruke på papir blomster.

Men på slutten av denne artikkelen kommer det ett tips, der jeg viser hvordan du kan bruke de tomme kostene og de andre fargene på blomster <3  


 On most flowers, I use only the clear and the white Brush from Wink of Stella. These two are the ones that are best to use on paper flowers.

But at the end of this article, i have one tip for you, where I show you how you can use the empty brooms and the other colors on the flowers <3

De første blomsterne jeg vil vise dere er noen brune vintage blomster fra Storyteller. Jeg bare elsker designene og fargene på dem. Disse har fått ett lag med den klare Glitter kosten. 

Når jeg bruker den klare Wink of Stella på blomster som er på vintage prosjekter, synes jeg det gir det lille ekstra mot de mørke slitte farvene som kjennertegner vintage.

Bruker du blomster i mørke farger, er det veldi fint å bruke den hvite kosten fra Wink of Stella. Da blir blomsten lysere å passer bedre sammen med de andre blomsterne du bruker på kortet dit. 

  
The first flowers I want to show you is some brown vintage flowers from Storyteller. I just love the design and colors on them. These have got one layer with the clear Glitter Brush.

When I use the clear Wink of Stella on flowers that are on vintage projects, I think it gives the little extra against the dark colors that characterizes vintage. 

 If you use flowers in dark colors, it is very nice to use the white brush of Wink of Stella on them. Then the flowers get lighter and fit better with the others flowers you use on your paper prodjects.
Storryteller har også noen blomster som er flate som er laget i tynt papir, som passer sammen med de på bildet ovenfor. 


 Storryteller have also some flowers which are flat made ​​in thin paper, which corresponds with the ones on the picture above.

Papirdesign har noen blomster som er lett å bare få glitter helt ute på kantene av bladene som er på blomsterne. Noen ganger er det enkle ofte det beste, og det fineste <3  


 Papirdesign have some flowers that are easy to just get glitter completely out of the edges of the leaves that are on the flowers . Sometimes it simple is often the best and the finest <3Noen ganger når jeg lager prosjekter synes jeg det er veldi stili å flott med mye glitter på. Dette fordi jeg ønsker at papir prosjektene mine skal skinne <3 Dette er også blomster i fra Papirdesign <3

 Sometimes when I make projects I think it's very stylish and beautiful with much glitter on. This because I want my projects to shine <3 This is also flowers from Papirdesign <3

 Wild Orchids har mange flotte store hvite blomster. Den kosten med glitter i, egner seg i grunn til alle typer blomster, selv de som er hvite. 


 Wild Orchids have many great big white flowers. The Brush with glitter, are great for all kinds of flowers, even those who are white.

Nå er jeg komment til tipset mitt for i dag. Jeg hadde en tom klar kost, denne skrudde jeg opp, løsnet på den lille sorte troppen. Når jeg tok den ut, oppdaget jeg mere glitter inni. Jeg fylte på med vann, og bestemte meg for å prøve det på noen helt hvite blomster fra Wild Orchids. 

Jeg fuktet blomsten med vann og glitter, tok så en anen farge oppå der igjen. Det som skjedde var at fargen sprette seg lettere over hele blomsten når den ble tilført på noe som var vått. Når jeg hadde dekt blomsten med fagen, gik jeg over med kosten med vann, for å fordele fargen enda mer på bladene. 

Resultatet ble en blomst som hadde blitt større, for den hadde åpnet seg, i en lekker farge. Dette gjorde jeg så med alle de andre fargene for å se hvordan dette ble. Konklusjonen min er at, Dette anbefaler jeg på det STERKESTE <3


 Now over to my tip. I had an empty clear brush, this I turned up, loosened the little black strap. When I took it out, I discovered more glitter inside. I filled it up with water, and decided to try it on some pure white flowers from Wild Orchids.

 I soaked flower with water and glitter, took a random Wink of Stella in a color on top again. What happened was that the color pop more easily throughout the flower when it was fed on anything that was wet. When I had covered flower with the collor, I took a new round with the water brush. This in order to distribute the color more beyond the leaves of the flower.

 The result was a flower that had grown larger, for it had opened, in a nice color. This I did so with all the other colors to see how this was. My conclusion is that, this I recommend STRONGLY <3
Her er noen andre prosjekter der jeg har brukt Wink of Stella Brush på Blomster <3 


 Here are some other projects where I 've use Wink of Stella Brush on Flowers <3
 

 

Nå har jeg vist dere del to om Wink of Stella Brush, håpet dere ble inspirert å likte artikkelen om Blomster <3  Ønsker du å lese del en, finner du den HER !!

Neste helg tenkte jeg at jeg skulle vise dere flere bruksområder med disse kostene. Tenker da på ulike typer papir, detaljer som knapper og Charms.


Now I have shown you part two of Wink of Stella Brush, hope you were inspired and liked the article about Flowers <3 To read part one, aboute chipboard's, you can find it HERE !!

Next weekend I thought I 'd show you more applications with these brooms. Thinking aboute difrent kinds of paper, details such as buttons and Charms.

 

Da gjenstår det bare for meg å ønske deg en fortsatt God Helg <3 


 Then it only remains for me to wish you continued good Weekend <3XO XO 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Thank you for your kind comments. I love reading them and they make my heart sing <3