lørdag 1. august 2015

The Christmas Present

Hello Everyone <3 

Today is a great Saturdayoin so many areas :-D I am moving in to a waterfront house with two girlfriends. Which I'm looking forward to... ENORMOUSLY :-D :-D
 There I will haveget plenty of space for my hobby, my passion - Scrapbooking <3

 But not only that, it's a new Challenge at Noor! Design <3
This time it's Christmas theme.
And I thought I was going to inspire you with one Christmas card <3I dag er det en flott lørdag på mange områder :-D Jeg skal flytte til ett sjøhus sammen med to venninner, som jeg gleder meg ENORMT til.
Her får jeg god plass til hobbyen min, min store lidenskap som er scrapbooking <3 
 
 Men ikke nok med det, så er det en ny utfordring hos Noor! Design <3 og denne gangen er det Christmas som er temat. 
 Og jeg tenkte jeg skulle inspirere dere med ett Julekort <3
On this card I have used a great paper from a Christmas pad full of  lovely patterned paper. These sheets I have backed with silver 
cardstock

 På dette kortet har jeg brukt flotte mønsterark fra en blokk med juleark. Disse arkene har jeg bruk sammen med kartong i sølv.


My card is built up with 3D foam pads and various lace and ribbon. 
The girl on the card is from a set of 18 Christmas images; that you can use om Christmas cards. All Pictures are different <3 Under the photo I have used silver netting. Which I have attached with glue.

Kortet mitt er bygd opp med 3D puter og ulike blonder.
Under motivet, har jeg brukt sølv netting, dette har jeg festet med lim. 


Since the girl opens up a Christmas present. I have made a Christmas tag, and glued it in the one corner of the card. Here I have used a dies with Desember on, and glued it on the top of the tag. December is from a dies - a set with a die from each month of the year. These are written in dialect in English and are really COOL.

Here you will also see more of the great pattern sheets that I've spent on the card. And in the corners I have used big shiny bling. Siden jenta åpner opp en pakke, har jeg festet en tag i det ene hjørnet. Her har jeg stanset ut Desember og festet oppå. Desember er en dies som kommer fra ett brett med en dies for vær månde i året. Disse er skrevet på dialekt på engelsk og er kjempe kule. Juni skrives Juni, slik som vi gjør i Norge, og det samme gjør Juli. Bare for å nevne noen av måndene. 

Her ser du også mer av de flotte mønsterarkene som jeg har brukt på kortet. 
og i vær av hjørnene har jeg brukt store blanke bling. 


I have used serveral diffrent white flowers on the card. But in between the flowers and the silver charms, you find some white leaves from Noor! Design's online shop. These leaves are in ligtht brown cardboard and you can easy cutting them from eatchoder and color them in any color you want. 

I have painted the leaves in a white color and then I have some white glitter over.  Jeg har brukt flere ulike hvite blomster på kortet, men i mellom blomsterne og sølv charms finner du blad som kommer fra Noor! Design sin nettbutikk. Disse bladene er i lys brun kartong og du klipper dem lett fra værandre å farger dem i den fargen du måtte ønske. 

Jeg har malt mine hvite og hat hvitt glitter over.Then you have seen my inspiration contributions for the new Christmas Challenge <3 

San da har dere sett mitt inspirasjons bidrag for den nye utfordringen Christmas <3 Og du finner den her <3


xo xo 
Silje Kristin <3  

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Thank you for your kind comments. I love reading them and they make my heart sing <3