søndag 23. oktober 2016

I´m going to be an Aunt

Hei Igjen :-)

I dag er det min tur til å presentere ett prosjekt for Maja Design. 
Prosjektet jeg skal vise dere i dag er ett prosjekt jeg lagde 25 August, men på grunn av dårlige bilder, det passet aldri inn, ble det aldri publisert da.
Men i dag er det på tide, å det som er morsomt er at disse bildene er de første bildene jeg tok av prosjektet. 

Dere skjønner jeg skal bli Tante, for første gang i Februar til neste år, å gjett om jeg gleder meg <3 Men for å fortelle dere opphavet til dette prosjektet, må vi noen månder tilbake. Søsteren min, ringte meg i starten av August for å fortelle meg at hun var Gravid, å at termin datoen er 18 Februar. Hun fortalte også at hun hadde lyst til å fortelle det på en helt spesiell måte, nemlig med ett prosjekt. Hvordan dette prosjektet skulle bli, det var helt opp til meg, men det måtte være en kalender med, å siden vi ikke på det tidspunktet viste om det ble en gutt eller en jente, måtte prosjektet være i nøytrale farger. 

Jeg tente på ideen med en gang, jeg likte den kjempe godt, å på en annen side så er det ikke ett prosjekt du ser vær dag. Det som er spesielt med denne boksen er at dette er det første prosjektet jeg lager til mitt føste tantebarn <3  


Today it is my turn to present one project for Maja Design. 
The project I'm going to show you today is one project I created 25 August, but because of bad images, the time was never right, it never got published. But today it's time, and you know what is funny is that these images are the first pictures I took of the project. 

You know I'm going to be a Aunt, for the first time in February next year <3 But to tell you how this project started, we need to go some months back. My sister called me at the start of August to tell me she was pregnant, and the due date is February the 18. She also told me that she wanted to tell it in a very special way, in fact she whant to tell it with a specal project. How this project was going to be, it was all up to me, but it had to be a calendar on it, since we not at that time knew if it was a boy or a girl, the project had to be in neutral colors. 

I liked the idea right away, I liked it alot, and that this is not a project you see each day. What is special about this box is that this is the first project I make to my aunt children <3

 


Til denne boksen har jeg brukt mønsterark fra to ulike Maja Design kolleksjoner. Vintage Romance og Vintage Spring Basics.

Jeg har valgt meg ut de arkene som går i gråe og lyse toner. 


For this box I've used paper from two different Maja Design collections. Vintage Romance and Vintage Spring Basics. 

I have chosen out those sheets in a gray and bright tone.


 


Etter at jeg hadde dekt boksen med mønsterarkene, festet jeg sølvføtter under boksen, limet på knapper og perlebånd på sidene.  


After I had covered the box with pattern sheets, I attached silver feet below the box, glue on buttons and pearl ribbon on the sides and the edges.
 
 

På lokket på boksen lagde jeg ett platå, dette gjorde jeg fordi det skulle bli enklere å dekorere og plassere de tingene jeg lagde i 3D og andre detaljer.

På to av sidene så har jeg dekorert med ett lokomotiv (min egen tutorial), brettet en elefant som jeg fant i en brettebok for barn, sommerfugler, blomster, knapper, pærler, osteklut og bygge klosser.  


On the lid of the box I made one plateau, this I did because it would be easier to decorate and put things I create in 3D and other details. 

On two of the sides I have decorated with one locomotive (my own tutorial), an elephant that I found in a folding book for children, butterflies, flowers, buttons, pearls, cheese cloth and blocks.

 På de andre to sidene har jeg mange av de samme detaljene, men her har jeg ett 3D fly (satt sammen med min egen turorial) og en Giraff som er brettet ut i fra den samme barne boken som elefanten. 

On the other two sides, I have many of the same details, but here I have one 3D plane (put together with my own turorial) and a Giraffe folded from the same children book that the elephant.
 

 


Oppå platået står det ett staffeli som jeg har laget selv med en kalender på. Rundt termindatoen som er den 18 er det ett hjerte og øverst på kalenderen er det skrevet Februar. Februar er stanset ut med ett sett med diser fra kaBoks. 

Vedsiden av staffeliet finner du flere klosser, på disse klossene har jeg brukt en dies av ett tog og plassert på klossene som jeg har satt sammen. De andre detaljene er pærler og sommerfugler. 


Atop of the plateau i have a easel that I have made myself, with a calendar on. Around the due date which is the 18 I have a heart and on the top of the calendar I have written February. February is punched out with one set of dises from kaBoks. 

On the side of the calendar are several blocks, these blocks I have used one dies of one train and placed on blocks that I have put together. The other details are pearl and butterflies.


 


Ett helt spesielt prosjekt fra meg i dag, som betyr enormt mye for meg at jeg fikk lage <3 <3 <3

Å før jeg avslutter bloggposten min så vil jeg gjerne en gang til si Gratulerer så mye til søsteren min og den flotte mannen hun er sammen med <3 
Dere kommer til å bli en flott Pappa og Mamma til en liten gutt som kommer 18 Februar <3  


One very special project from me today, that means a lot to me that I got to make it <3 <3 <3 

And before I quit my blog post, I would like once again to say congratulations to my sister and the great man she is with <3 
 You're going to be a great dad and mom to a little boy coming in February <3

 SiljeKristin-sign


Dette prosjektet er med i disse utfordringene :-)
This project are in these challenges :-)  

Nordsalten Hobbyklubb 
#148 Perler er en Kvinnes beste venn

Kreativ Hobby 
# Blonder og Bling 

Noor Design UK 
#23 CAS or Fully Loaded 

Scrapping 4 Fun Challenges 
#76 Anything Goes 

Scrap & Craft 
#03 Keep Memories 

Fab 'n' Funky Challenges 
#323 Fabulous Flowers 

Crafty Creations Challenges 
#326 Not a Card 

lørdag 22. oktober 2016

Autumn Circles

Hei, har dere en flott helg ?? :-) 

Jeg er en av designerne inne på Crafter Together bloggen, å en av de jeg designer sammen med er Lena. Lena er en fantastisk venninne, å vi kan snakke om alt og ingen ting, men for noen uker siden var Lena i en ulykke.

Vi har en ganske flott harmoni inne i Design Teamet, derfor bestemte vi oss for å lage ett kort som vi kunne sende til Lena som en liten oppmuntring <3

Den første sponsoren til Crafters Together var Maja Design, derfor bestemte vi oss for å lage kortene våre med Mønsterark fra Maja Design, på vår egen kreativ måte :-)
  

I am one of the designers of the Crafter Together blog and one of the designers I work with is Lena. Lena is a wonderful friend, we can talk about everything, but a few weeks ago Lena was in an accident. 

We have a pretty great harmony in the Design Team, so we decided to make a card that we could send to Lena as a little encouragement <3 

The first sponsor of Crafters Together was Maja Design, therefore we decided to make our cards with pattern sheets from Maja Design, on our own creative way :-)

 


Kortet jeg har laget til Lena er ett enkelt CAS kort, her har jeg brukt mønsterark fra Maja Design sin kolleksjon Walking in the Forest. Jeg har brukt to ulike ark: Knitted Sweather og Teal Socks. 


The card I have made for Lena is a easy CAS card, here I used paper from Maja Design - Walking in the Forest. I have used two different sheets: Knitted Sweather and Teal Socks.


 


Sirklene på kortet er kuttet ut med ett sett med sirkeler fra kaBoks.
Til dette kortet har jeg kun brukt de to minste størrelsene.


The circles on the card is cut out with one set of dieses from kaBoks. 
For this card I used only the two smallest sizes.

 

  

 


Teksten på kortet er også fra kaBoks. Jeg har brukt teksten Verdens Beste, Hvorfor? Fordi Lena er Verdens Beste <3  


The text on the card is also from kaBoks. I have used the text Verdens Beste (Norwegien text for the best one). Why? Because Lena is the Best <3

 


Ett enkelt CAS kort, men med ett viktig budskap <3  

A easy CAS card but with one message  <3


Dette kortet er med i disse utfordringene:

Papirlosjen 
#10 Høst 

Fussy and Fancy Challenge Blog 
#175 Shades of Autumn 

Alphabet Challenge Blog 
# Q is for Quick and Easy 

fredag 21. oktober 2016

Two Rough Cards, with the Same Pattern Sheets

Riktig God Helg Alle Sammen :-)

Som noen av dere har fått med dere, så skal jeg være kusrholder på ett scrappetreff som finner sted i Sogn og Fjorande på en plass som heter Gloppen.
Scrappetreffet heter Gloppen ScrappeEventyr, å Facebook siden deres finner dere Her :) 

Jeg har tidligere i oktober presentert det første kurset som er en Kleenex eske, mer om det kurset finner du Her. Men i dag er det på tide å pressentere kurs nummer 2.

På kurs nummer 2 skal vi lage to røffe kort av 8 ulike mønsterark som er 6x6. Vi skal bruke de samme arkene til begge kortene, å det vi sitter igjen med er to helt forskjellige Manne kort.


As some of you know, I will be having some classes on a scrapbooking event in Sogn and Fjorande in february next year.
The event is called Gloppen ScrappeEventyr, and here is the Facebook page :) 

I have earlier in October presented the first course which is a Kleenex box, more about the course can be found Here. But today it's time to tell you abute course 2. 

On course number 2 we make two rough card of 8 different patterned paper which is 6x6. We come to use the same sheets for both cards and what we are left with is two completely different Man cards.

 


Mønsterarkene vi skal bruke kommer fra Dixi Craft, alle arkene måler 6x6 og har en bakgrunn av treværk i ulike farge nyanser. 

Kort nummer en er 12x12 cm, alle de 8 lagene er bygget opp med 3D puter.
  

The Pattern sheets we will use comes from Dixi Craft, all the sheets measuring 6x6 inch and has a wooden background in various color and patterns.

Card number one is 12x12 cm, with all 8 layers are built up with 3D foam pads.

 


I de store sprekene på kortet bruker vi rusten spiker og kantene er svartet med 5 ulike Distress Ink farger - Ground Espresso, Dusty Concord, Aged Mahogany, Chipped Sapphire og Forest Moss. I sprekkene har jeg også brukt embossing pulver i bronse som kommer fra Stampendous. 

Tallet 32 er klistremerker som er embosset med svart embossing pulver og limet fast. For å få en litt annen vri har jeg valgt å snu to tallet opp ned. 
  

In the major crack on the card we use rusty nails and the edges on the paper are inked with 5 different Distress Ink colors - Ground Espresso, Dusty Concord, Aged Mahogany, Chipped Sapphire and Forest Moss. In the cracks, I have also used embossing powder in bronze coming from Stampendous. 

The number 32 is stickers that are embossed with black embossing powder and glued on the card. To get a slightly different twist I have chosen to turn number two upside down.Kort nr to har en motsatt rekkefølge på mønsterarkene. Det lyseste arket er øverst, noe som gjør at dette er ett lysere kort i forhold til det andre kortet.

Når jeg fotograferte dette bildet, var jeg litt uheldig og mistet kortet ned i en sprekk. Derfor mangler det noen spikere nederst på kortet. 
  

Card number two has a reverse order on the pattern sheets. The brightest sheet is at the top, which makes this card lighter compared to the second card. 

When I photographed this photo, I was a bit unlucky and lost the card into a big hole. Therefore, it missing some spikes at the bottom of the card.Siden kortet er lysere, har jeg valgt å sverte dette kortet med 6 ulike brunfarger fra Distress Ink - Ground Espresso, Gathered Twign, Vintage Photo, Walnut Stain, Frayed Burlap og Brushed Corduroy.

Også her er kortet bygget opp med 3D puter, i sprekkene finner du rusten spiker, men ett annet Embossing pulver fra Stampendous, Aged Ochre.

På toppen av kortet har jeg brukt ett stempel fra kaBoks med teksten GRATULERER.  
  

Since the card is lighter, I have chosen to ink the edges with 6 different brown colors of Distress Ink - Ground Espresso, Gathered Twign, Vintage Photo, Walnut Stain, Frayed Burlap and Brushed Corduroy. 

Also here the card is built up with 3D foam pads, in the cracks you find rusty nails, but a diffrent Embossing powder from Stampendous, Aged Ochre. 

On top of the card, I used a stamp from kaBoks with a Norvegian text GRATULERER.Kurset Inkluderer:
8 Mønsterark 6x6
Brun Kartong
Rusten Spiker
Embossing Pulver Sort, Bronse og Ochre
Distress Ink (Men ta gjerne med, så slipper man å sitte å vente.
Vanmerke Stempelpute (Ta gjerne med, hvis du har)


Dette må du ha med deg på kurset:
Underlag
Våtservietter
Tapetkniv
Lim
Blyant / Pen
Saks
Mange 3D puter (helst firkanter som er 1x1cm)
Varmepistol
Vanmerke Stempelpute (Til Embossing Pulveret)
Distress Ink:  Ground Espresso, Dusty Concord, Aged Mahogany, Chipped Sapphire og Forest Moss, Gathered Twign, Vintage Photo, Walnut Stain, Frayed Burlap og Brushed Corduroy (Hvis du har)
Akrylkloss til stempel

Ønsker du å bruke andre stempeler eller klistremerker tar du med dette :-) 


Når alle kursene er presentert, starter påmeldingen inne på Facebook siden til Gloppen ScrappeEventyr. Da er det Komiteen selv som står for dette :-) 
Prisene på de ulike kursene blir presenter da.


Ønsker dere alle sammen en fortsatt kreativ helg :-)
  
Wish you all a creative weekend :-)


Dette kortet er med i disse utfordringene:
This card are in these challenges:

Hjerteboden 
# Maskulint

Papirplaneten 
# Maskulint 

Studio 75 
#10 Rustic
#  

onsdag 19. oktober 2016

Mitt Lille Papirverksted nå på Snapchat

Hei Alle Sammen :-)

Jeg har lenge fundert på om jeg skulle lage en egen snapchat konto som handler om scrapbooking, å i dag bestemte jeg meg for å gjøre nettopp det.

Jeg kommer til å bruke snapchat i forbinelse med scrappingen. Ideen min er å legge ut bilder når jeg får inspirasjon, når jeg sitter å scraper, mine siste kjøp, ferdige prosjekter, når jeg skriver bloggposter, fotograferinger, tips og triks, når jeg lurer på noe og hvis dere lurer på noe, så kan dere spørre. 

Med andre ord Scrapping på 10 sekunder :-)

For de av dere som ønsker å legge meg til heter jeg papirverksted på snapchat :-)  


I have for a long wonder if I should make a separate snapchat account that's al about scrapbooking, and today I decided to do just that. 

I'm going to use the snapchat account with my papercrafting. My idea is to post pictures when I get inspiration, when I'm sitting working on a project, my last purchase, finished projects, when I write my blog posts, photo shoots, tips and tricks, when I have questions and if you have any questions, then you you can ask me. 

In other words Scrapping in 10 seconds :-) 

For those of you who want to add me my name is papirverksted :-)Ønsker dere en flott dag :-)

I Whis you all a great day 


xo xo
Silje Kristin

tirsdag 18. oktober 2016

My Own Background made with Paper

Riktig Så God en Kveld :-)

For en liten stund ble jeg spurt om jeg kunne ha tenkt meg å være Gjestedesigner for en ny nettbutikk som heter FrkS, dette takket jeg ja til.

I den spennende pakken som kom i fra FrkS, var det fargerike ark fra Kort & Godt som var utfordringen. Jeg har så langt laget to enkle kort med de arkene i turkis, hvor det ene kortet er ett shaker kort.

  
For awhile ago I was asked if I wanted to be a Guest Designer for a new online store here in Norway called FrkS, and I said yes.

In the exciting package that came from FrkS, was the colorful sheets from Kort & Godt that was the challenge. So far I have created two easy cards with the sheets in turquoise, where one card is one shaker card.

 


Til dette kortet har jeg brukt mønsterark fra Kort & Godt som er i blåe og lyse toner. Jeg har laget min egen bakgrunn med en dies, som jeg har stanset ut fire ganger i forskjellige mønsterark. Disse limet jeg på den gjennomsiktige plastikken, før jeg limet plastiken fast til hvit kartong. Før jeg limet igjen, hadde jeg i mange små sølv perler. 
  

For this card I used the pattern paper from Kort & Godt who are blue and bright tones. I have made my own background with a dies, I've punched out four times in different patterned. These I glue on the transparent plastic, before I glue the Plastik stuck to white cardstock. Before the glue again, I had many small silver pearls inside.
 
 


Jeg festet så da «vinduet» mitt med dobbelsidig tape på hvit kartong, men bare litt større, slik at jeg får en kant på utsiden og til slutt på selve pasen på kortet.
  

I attached so the "window" with double sided tape on white cardboard, but just a bit bigger so I get an edge on the outside and finally on the card base.

 


Oppå kortet har jeg laget 3 store blomster som jeg har satt sammen, blomsterne er stanset ut i de samme mønsterarkene fra Kort & Godt, som jeg har brukt på bakgrunnen. Under blomsterne har jeg blader og inni har jeg brukt Nuvo Crystal Drops – White.

Alt i alt ett enkelt shaker kort.


Atop of the card I made 3 large flowers that I've put together, the flowers are cut in the same pattern sheets from Kort & Godt, which I have used in the background. Under the flowers I have some leaves and inside the flowers I have used Nuvo Crystal Drops - White. 

All in all, a easy shaker card.

 


 Kort nr to er laget med de samme mønsterarkene og bakgrunn, men på en litt annen måte.


Card number two is made with the same pattern sheets and background, but in a slightly different way.

 


Fremfor å gjøre dette kortet om til ett shaker kort, har jeg brukt embossing pulver over. Nederst i høyre hjørne har jeg brukt ett stempel fra ett sett med ulike stempler fra Kort og Godt. 
Jeg har valgt å bruke teksten: I dag feirer vi deg!

Produktlisten på dette kortet finner dere i innlegge mitt som jeg har i FrkS sin blogg.


Rather than make this card into a shaker card, I have used embossing powder over. Lower in the right corner, I have used a stamp from a set of different stamps from Kort og Godt. 
 I have chosen to use the text: Today, we celebrate you! (On norwegian: I dag feirer vi deg)

 


 xo xo
 Silje Kristin

mandag 17. oktober 2016

HØST

Hei Dere :-) 

I dag titter jeg innom bloggen min fordi jeg vil dele ett CAS kort med dere.
Jeg har laget ett enkelt Høst kort, der jeg for det meste har brukt hvit kartong. 
Dette er en kort serie med 4 kort, hvor det neste kortet kommer om ca 3 månder, i midten av Januar
  

Today I stop by my blog because I want to share one CAS card with you. 
I have created a easy Autumn card, where I mostly used white cardboard. 
This is a short series of four cards, where the next card coming in about 3 months, in mid-January here in my blog.

 


Bokstavene jeg har brukt kommer fra ett sett med klistremerker fra American Crafts. Disse bokstavene er blitt en av de nye favorittene mine.
  

The letters I have used come from one set of stickers from American Crafts. I've written HØST on the card, which is autumn on Norwegian.
These letters have become one of my new favorites.

 


Mønsterarkene er fra Kort & Godt og diesene av høst løv som jeg har brukt er ett sett med 5 ulike dies fra Impression Obsessions Stamps. 

The pattern sheets are from Kort & Godt and the autumn leaves I have used is a set of 5 different dies from Impression Obsessions Stamps.

 


Ett enkel CAS kort fra meg i dag, neste gang er det Vinter <3  

One simple CAS card from me today, next time it's Winter <3

 


Ønsker dere ei kreativ uke 

I wish you all a great week  Dette kortet er med i disse utfordringene:
This card are in these challenges:

Papirlosjen 
#10 Høst

Scrappegarasjen 
#29 Norsk Design  

Scrappelyst 
# Skarpe Farger

Alphabet Challengeblog 
# Q is for Quick and Simple 

Crafty Friends Challengeblog 
#42 Autumn Colors 

Noor Design UK 
#23 CAS or Full Loaded 

Moving Along with the Team 
#31 Trees and / or Leaves
 

søndag 16. oktober 2016

Winter Shaker Card

God Søndag Alle Sammen :-)

I dag er jeg klar med ett nytt prosjekt laget for kaBoks, å denne gangen har jeg laget meg ette Shaker kort, der jeg har brukt noen av de nye diesene og blomsterne til kaBoks.

Lyset ute i dag er ikke så veldig sammarbeidsvillig, så bklager kvaliteten på bildene. 


Today I am ready with a new project designed for kaBoks, this time I have made a Shaker card, where I have used some of the new Dieses and flowers from kaBoks. 

The light out side today are not very cooperative, so I am sorry for the quality of the images.

 


Shaker kortet mitt er laget og bygd opp med mønsterark fra Maja Design, der jeg har brukt flere ulike ark fra kolleksjonen som heter Home for the Holidays.

 
My shaker card is designed and built up with paper from Maja Design, where I have spent several sheets from the collection called Home for the Holidays.

 


På kortet har jeg laget meg en rund boks, denne har jeg laget med det runde dies settet til kaBoks. Dette er perfekt med tanke på shaher kort, fordi alle diesene har søm. Rundt kanten på selve den runde boksen har jeg laget en bord med True Snow. 


On the card I have made myself a round box, this I have made with the Round dies set from kaBoks. This is just perfect for Shaher cards because all the circles has a seam on both sides. Around the edge of the box I have created a border with True Snow.


Inni den selve boksen har jeg brukt enda en nyhet fra kaBoks.
Dette er ett sett med fire ulike dieser, å inni shaker boksen har jeg brukt to av dem. Den med snøfnugg og den runde sirkelen har jeg brukt når jeg stanset ut Hjorten. Jeg har ett tynt lag med true snow over den med snøfnug og strødd glitter på. Rundt motivet har jeg også brukt True Snow og glitter.

Før jeg festet alt sammen, har jeg puttet hvite isopor kuler inni, dette skal se ut som snøballer.

Inside the box itself, I've used yet another dies from kaBoks. 
This is one set of four different dieses, inside the shaker box I have used two of them. The one with snowflakes and a round circle, I used when I punched out the deer. I have a thin layer of true snow over it with snowflakes and sprinkled glitter over. Around the images, I also spent True Snow and glitter. 

Before I fastened everything together, I put white styrofoam balls inside, this should look like snowballs.

 Sfnugg Sirkler
 


Rundt boksen har jeg dekorert med hvite vinter liljer, dette er blomster fra kaBoks, å i mellom blomsterne har jeg en valnøtt.


Around the box I have decorated with white winter lilies, the flowers are from kaBoks, and in between the flowers I have a walnut.


 


 

 


Under sirkelen med snøballer og Hjorten, har jeg stanset ut Juleglede. Denne teksten kommer i ett sett med tre ulike setninger og flere stjener som du kan stanse ut. 

Jeg har dekt den nederste biten av Juleglede med snø og glitter.


Under the circle with the snowballs and the deer, I cut out Christmas Joy (Norwegian Juleglede). This text comes in a set of three different sentences and stars.

I have covered the bottom of the Christmas Joy with snow and glitter.


 
Ellers på kortet har jeg brukt hvite halvperler som skal fårestille snø <3 
  
Otherwise on the card I've used white pearls <3